Słownik rączka co to znaczy.
Co to jest rączka pisownia. Jak się piszę zdrobnienie; także w znaczeniu ‘uchwyt, rękojeść’.

Czy przydatne?

Definicja rączka

Co oznacza Rączka: zdrobnienie; także w znaczeniu ‘uchwyt, rękojeść’.

Znaczenie rączka w języku polskim. Jak się pisze RĄCZKA pisownia.

Definicja Radość:
Co to jest 1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ rączka co znaczy.
Definicja Radzać:
Co to jest forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych, np. odradzać, wyradzać się rączka krzyżówka.
Definicja Radzić:
Co to jest debatować, naradzać się’; 2. ‘udzielać rad, porad, doradzać, zalecać’; 3. ‘szukać sposobu, rady’; 4. radzić sobie ‘znajdować na coś sposób, dawać sobie radę’; od XIV w.; jest to czasownik rączka co to jest.
Definicja Radować Się:
Co to jest radość’; 2. ‘cieszyć (się)’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radovati ‘sprawiać radość, cieszyć’, *radovati sę ‘cieszyć się, odczuwać radość’ – czasowniki odprzymiotnikowe od psłow. *radъ ‘zadowolony rączka słownik.

Czym jest rączka znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: