Słownik rada co to znaczy.
Co to jest Rada pisownia. Jak się piszę 1. ‘zgromadzenie obradujące, instytucja doradcza lub.

Czy przydatne?

Definicja Rada

Co oznacza Rada: 1. ‘zgromadzenie obradujące, instytucja doradcza lub decydująca w pewnych sprawach’; 2. ‘to, co się doradza, porada’; 3. stpol. ‘myśl, zamysł, postanowienie’; 4. ‘obrady, narada’. Pochodzenie: Od XIV w.; zachsłow. *rada ‘zespół ludzi, zgromadzenie doradcze’ (por. dolnołuż.i górnołuż. rada, czes. rada) zapożyczone ze stniem. rāt ‘rada, zgromadzenie’(dziś niem. Rat ‘radca; rada, zgromadzenie; porada’). Pierwotna postać W stpol. słowo to występowało również w postaci reda. Źródło Radny, radny pan – członek rady, do rady należący, współradzący, rajca, radziciel, radnik. Rej pisze: „Był on mądrym abo radnym”. W „Monitorze” z w. XVIII czytamy: „Szkodliwy radny, który wiele gada, a mało mówi”. Rajca, inaczej zwany radca, radczy, rajczy, radnik, radny, radziciel, mąż należący do rady. Wyraz ten pochodzi od rada, radzić i raić; urząd zowie się radziectwem; po łacinie rajców zwano Consules. W miastach, stosownie do miejscowego zwyczaju i praw, jakie miasto posiadało, bądź wojewoda, bądź starosta grodowy, bądź sami mieszczanie wybierali pewną liczbę rajców do rady zarządzającej miastem i jednego z nich na burmistrza (Magister civium, Proconsul). Do rajców należał zarząd i straż miasta, ściganie przestępców, szafunek dochodów, czuwanie nad budowlami publicznemi. Najczęściej obowiązek burmistrza pełnili rajcowie kolejno,rodzajem rocznych kadencyi. Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903.

Znaczenie Rada w języku polskim. Jak się pisze RADA pisownia.

Definicja Rajca:
Co to jest miejskiej’; w postaci radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca ‘członek rady (miejskiej)’; nazwa wykonawcy czynności rada.
Definicja Raj:
Co to jest 2. ‘niebo, miejsce przebywania świętych, sprawiedliwych dusz po śmierci’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. raj, ros. raj) < psłow. *rajь ‘szczęśliwa, błogosławiona kraina’ – zapożyczenie z rada.
Definicja Rachować:
Co to jest obliczać’; 2. stpol. rachować się ‘uzgadniać wysokość zapłaty’. Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. rechen ‘liczyć, rachować, obliczać’ ze zmianą fonetyczną: re- > ra-. Źródło Rachuj się z rada.
Definicja Rączy:
Co to jest 1. ‘szybki’; 2. ‘bystry’; 3. ‘zwinny (zwykle o zwierzętach)’; od XIV w.; utworzony od psłow. *rą/ęčъ (< *rą/ęk-jъ) < *rą/ęka rada.

Czym jest Rada znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: