Słownik radosny co to znaczy.
Co to jest radosny pisownia. Jak się piszę w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa.

Czy przydatne?

Definicja radosny

Co oznacza Radosny: w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen.

Znaczenie radosny w języku polskim. Jak się pisze RADOSNY pisownia.

Definicja Rada:
Co to jest obradujące, instytucja doradcza lub decydująca w pewnych sprawach’; 2. ‘to, co się doradza, porada’; 3. stpol. ‘myśl, zamysł, postanowienie’; 4. ‘obrady, narada’. Pochodzenie: Od XIV w.; zachsłow. * radosny.
Definicja Raczej:
Co to jest ściśle mówiąc’; 2. ‘lepiej, słuszniej, chętniej’; od XVI w.; utworzone z wcześniejszej (od XV w.) postaci radszej ‘ściśle mówiąc, właściwie’, która była formą stopnia wyższego przysłówka rado; w radosny.
Definicja Raj:
Co to jest 2. ‘niebo, miejsce przebywania świętych, sprawiedliwych dusz po śmierci’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. raj, ros. raj) < psłow. *rajь ‘szczęśliwa, błogosławiona kraina’ – zapożyczenie z radosny.
Definicja Rachunek:
Co to jest stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’ radosny.

Czym jest radosny znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: