Słownik radzić co to znaczy.
Co to jest radzić pisownia. Jak się piszę 1. ‘obradować, debatować, naradzać się’; 2. ‘udzielać rad.

Czy przydatne?

Definicja radzić

Co oznacza Radzić: 1. ‘obradować, debatować, naradzać się’; 2. ‘udzielać rad, porad, doradzać, zalecać’; 3. ‘szukać sposobu, rady’; 4. radzić sobie ‘znajdować na coś sposób, dawać sobie radę’; od XIV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od rada, por. też górnołuż. radźić ‘radzić, doradzać’ i czes. radit ‘radzić’.

Znaczenie radzić w języku polskim. Jak się pisze RADZIĆ pisownia.

Definicja Raj:
Co to jest 2. ‘niebo, miejsce przebywania świętych, sprawiedliwych dusz po śmierci’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. raj, ros. raj) < psłow. *rajь ‘szczęśliwa, błogosławiona kraina’ – zapożyczenie z radzić.
Definicja Rączy:
Co to jest 1. ‘szybki’; 2. ‘bystry’; 3. ‘zwinny (zwykle o zwierzętach)’; od XIV w.; utworzony od psłow. *rą/ęčъ (< *rą/ęk-jъ) < *rą/ęka radzić.
Definicja Raić:
Co to jest 1. ‘polecać, proponować; 2. ‘rekomendować; swatać’; 3. stpol. (XV w.) ‘polecić, nastręczyć’; od XVI w.; w XV w. postać z przedrostkiem: naraić radzić.
Definicja Rączka:
Co to jest zdrobnienie; także w znaczeniu ‘uchwyt, rękojeść’ radzić.

Czym jest radzić znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: