Słownik radzić co to znaczy.
Co to jest radzić pisownia. Jak się piszę 1. ‘obradować, debatować, naradzać się’; 2. ‘udzielać rad.

Czy przydatne?

Definicja radzić

Co oznacza Radzić: 1. ‘obradować, debatować, naradzać się’; 2. ‘udzielać rad, porad, doradzać, zalecać’; 3. ‘szukać sposobu, rady’; 4. radzić sobie ‘znajdować na coś sposób, dawać sobie radę’; od XIV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od rada, por. też górnołuż. radźić ‘radzić, doradzać’ i czes. radit ‘radzić’.

Znaczenie radzić w języku polskim. Jak się pisze RADZIĆ pisownia.

Definicja Raj:
Co to jest 2. ‘niebo, miejsce przebywania świętych, sprawiedliwych dusz po śmierci’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. raj, ros. raj) < psłow. *rajь ‘szczęśliwa, błogosławiona kraina’ – zapożyczenie z radzić co to jest.
Definicja Radzać:
Co to jest forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych, np. odradzać, wyradzać się radzić definicja.
Definicja Radosny:
Co to jest w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen radzić co znaczy.
Definicja Radło:
Co to jest proste narzędzie do orania’; 2. nowsze ‘rodzaj pługa do obsypywania roślin’; 3. dialektalnie też ‘konar drzewa’; 4. stpol. (od XIII w.) w specjalnym znaczeniu ‘jednostka miary powierzchni ziemi’ radzić słownik.

Czym jest radzić znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: