Słownik rajca co to znaczy.
Co to jest rajca pisownia. Jak się piszę ‘członek rady miejskiej’; w postaci radca ‘urzędnik.

Czy przydatne?

Definicja rajca

Co oznacza Rajca: ‘członek rady miejskiej’; w postaci radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca ‘członek rady (miejskiej)’; nazwa wykonawcy czynności powstała od czasownika radzić.

Znaczenie rajca w języku polskim. Jak się pisze RAJCA pisownia.

Definicja Radość:
Co to jest 1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ rajca co to jest.
Definicja Radzać:
Co to jest forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych: doradzać, naradzać się, obradować ( --> obrady rajca definicja.
Definicja Radny:
Co to jest 1. ‘członek rady’; 2. stpol. (XV w.) ‘roztropny, mądry, rozważny’ rajca co znaczy.
Definicja Radosny:
Co to jest w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen rajca słownik.

Czym jest rajca znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: