Słownik rajca co to znaczy.
Co to jest rajca pisownia. Jak się piszę ‘członek rady miejskiej’; w postaci radca ‘urzędnik.

Czy przydatne?

Definicja rajca

Co oznacza Rajca: ‘członek rady miejskiej’; w postaci radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca ‘członek rady (miejskiej)’; nazwa wykonawcy czynności powstała od czasownika radzić.

Znaczenie rajca w języku polskim. Jak się pisze RAJCA pisownia.

Definicja Raj:
Co to jest 2. ‘niebo, miejsce przebywania świętych, sprawiedliwych dusz po śmierci’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. raj, ros. raj) < psłow. *rajь ‘szczęśliwa, błogosławiona kraina’ – zapożyczenie z rajca.
Definicja Radzać:
Co to jest forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych, np. odradzać, wyradzać się rajca.
Definicja Radło:
Co to jest proste narzędzie do orania’; 2. nowsze ‘rodzaj pługa do obsypywania roślin’; 3. dialektalnie też ‘konar drzewa’; 4. stpol. (od XIII w.) w specjalnym znaczeniu ‘jednostka miary powierzchni ziemi’ rajca.
Definicja Radość:
Co to jest 1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ rajca.

Czym jest rajca znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: