Słownik tabletka co to znaczy.
Co to jest tabletka pisownia. Jak się piszę pożyczka z niem. Tablette ‘tabletka’, co z kolei z fr.

Czy przydatne?

Definicja tabletka

Co oznacza Tabletka: pożyczka z niem. Tablette ‘tabletka’, co z kolei z fr. tablette ‘tabletka; tabliczka, płytka’ będącego zdrobnieniem fr. tableau ‘tablica; obraz, malowidło’; ostatecznym źródłem jest łac. tabula ‘deska, tablica’.

Znaczenie tabletka w języku polskim. Jak się pisze TABLETKA pisownia.

Definicja Tam:
Co to jest odnosi się do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący) lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. tam ‘tam’, przestarzałe tabletka.
Definicja Takowy:
Co to jest ‘ten, o którym mowa; właśnie taki’ tabletka.
Definicja Tablica:
Co to jest zwykle czarna, służąca w klasie lub w sali wykładowej dopisania na niej kredą’; 2. ‘płaska płyta z jakimś napisem lub służąca do umieszczania na niej jakichś tekstów’; 3. ‘ilustracja lub rysunek tabletka.
Definicja Taić:
Co to jest ujawniać’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. tajit, ros. taíť) < psłow. *tajiti ‘trzymać coś w tajemnicy, nie wyjawiać, ukrywać, zatajać’ – pokrewne z psłow. *tatъ ‘złodziej’ (por. m.in tabletka.

Czym jest tabletka znaczenie w Pisownia T .

  • Dodano:
  • Autor: