Słownik co to znaczy.
Co to jest tak pisownia. Jak się piszę wyraz będący potwierdzeniem; od XV w.; jest to przysłówek.

Czy przydatne?

Definicja tak

Co oznacza Tak: wyraz będący potwierdzeniem; od XV w.; jest to przysłówek utworzony od słowa taki; ogsłow. < psłow. *tako ‘tak, w ten sposób’ – przysłówek od psłow. *takъ; w stpol. od XIV w. występowała postać tako, dziś używana w wyrażeniach, np. jako tako ‘znośnie, nie najgorzej; średnio, w przybliżeniu’.

Znaczenie tak w języku polskim. Jak się pisze TAK pisownia.

Definicja Tajny:
Co to jest 1. ‘niejawny, sekretny; utajony, skryty’; 2. dawniej ‘tajemniczy, nieodgadniony’; od XIV w tak co znaczy.
Definicja Talerz:
Co to jest stołowe do podawania potraw’; 2. ‘zawartość takiego naczynia’; 3. ‘przedmioty przypominające kształtem takie naczynie’; 4. w liczbie mnogiej talerze ‘instrument perkusyjny składający się z dwóch tak krzyżówka.
Definicja Tablica:
Co to jest zwykle czarna, służąca w klasie lub w sali wykładowej dopisania na niej kredą’; 2. ‘płaska płyta z jakimś napisem lub służąca do umieszczania na niej jakichś tekstów’; 3. ‘ilustracja lub rysunek tak co to jest.
Definicja Taić:
Co to jest ujawniać’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. tajit, ros. taíť) < psłow. *tajiti ‘trzymać coś w tajemnicy, nie wyjawiać, ukrywać, zatajać’ – pokrewne z psłow. *tatъ ‘złodziej’ (por. m.in tak słownik.

Czym jest tak znaczenie w Pisownia T .

  • Dodano:
  • Autor: