Słownik co to znaczy.
Co to jest Tam pisownia. Jak się piszę Zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako.

Czy przydatne?

Definicja Tam

Co oznacza Tam: Zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący) lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. tam ‘tam’, przestarzałe tamo, strus. tamo / tamъ‘tam’, ros. tam ‘w tamtym miejscu; w tamtym kierunku’) < psłow. *tamo‘w tamtym miejscu; w tamtym kierunku’ – przysłówek pochodzący od pie.rdzenia zaimkowego *to- ‘ten’ z dodaniem przyrostka *-mo. Pierwotna postać W stpol. w XIV-XV w. stosowano również postać tamo. Źródło Tamo stali. Biblia królowej Zofii, 1455 r. Tamo Józef z swoją oblubienicą poszedł. Piesń o narodzeniu Pańskim, koniec XV w..

Znaczenie Tam w języku polskim. Jak się pisze TAM pisownia.

Definicja Taić:
Co to jest ujawniać’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. tajit, ros. taíť) < psłow. *tajiti ‘trzymać coś w tajemnicy, nie wyjawiać, ukrywać, zatajać’ – pokrewne z psłow. *tatъ ‘złodziej’ (por. m.in tam.
Definicja Talerz:
Co to jest stołowe do podawania potraw’; 2. ‘zawartość takiego naczynia’; 3. ‘przedmioty przypominające kształtem takie naczynie’; 4. w liczbie mnogiej talerze ‘instrument perkusyjny składający się z dwóch tam.
Definicja Także:
Co to jest ‘również, też’ tam.
Definicja Tamtędy:
Co to jest ‘tamtą drogą, przez tamto miejsce’; od XVI w.; utworzony ze zrośnięcia przysłówków: tam + tędy tam.

Czym jest Tam znaczenie w Pisownia T .

  • Dodano:
  • Autor: