Słownik co to znaczy.
Co to jest Tam pisownia. Jak się piszę Zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako.

Czy przydatne?

Definicja Tam

Co oznacza Tam: Zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący) lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. tam ‘tam’, przestarzałe tamo, strus. tamo / tamъ‘tam’, ros. tam ‘w tamtym miejscu; w tamtym kierunku’) < psłow. *tamo‘w tamtym miejscu; w tamtym kierunku’ – przysłówek pochodzący od pie.rdzenia zaimkowego *to- ‘ten’ z dodaniem przyrostka *-mo. Pierwotna postać W stpol. w XIV-XV w. stosowano również postać tamo. Źródło Tamo stali. Biblia królowej Zofii, 1455 r. Tamo Józef z swoją oblubienicą poszedł. Piesń o narodzeniu Pańskim, koniec XV w..

Znaczenie Tam w języku polskim. Jak się pisze TAM pisownia.

Definicja Także:
Co to jest ‘również, też’ tam co znaczy.
Definicja Tajemny:
Co to jest tajemnicy, potajemny, tajny’; stpol.: 2. ‘ukryty, niejawny’, 3. ‘niedostępny dla rozumu ludzkiego, nadprzyrodzony, mistyczny’ oraz 4. ‘taki, który powinien być zachowany w tajemnicy, zastrzeżony’ tam krzyżówka.
Definicja Tabletka:
Co to jest Tablette ‘tabletka’, co z kolei z fr. tablette ‘tabletka; tabliczka, płytka’ będącego zdrobnieniem fr. tableau ‘tablica; obraz, malowidło’; ostatecznym źródłem jest łac. tabula ‘deska, tablica’ tam co to jest.
Definicja Taić:
Co to jest ujawniać’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. tajit, ros. taíť) < psłow. *tajiti ‘trzymać coś w tajemnicy, nie wyjawiać, ukrywać, zatajać’ – pokrewne z psłow. *tatъ ‘złodziej’ (por. m.in tam słownik.

Czym jest Tam znaczenie w Pisownia T .

  • Dodano:
  • Autor: