Słownik co to znaczy.
Co to jest Tam pisownia. Jak się piszę Zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako.

Czy przydatne?

Definicja Tam

Co oznacza Tam: Zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący) lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. tam ‘tam’, przestarzałe tamo, strus. tamo / tamъ‘tam’, ros. tam ‘w tamtym miejscu; w tamtym kierunku’) < psłow. *tamo‘w tamtym miejscu; w tamtym kierunku’ – przysłówek pochodzący od pie.rdzenia zaimkowego *to- ‘ten’ z dodaniem przyrostka *-mo. Pierwotna postać W stpol. w XIV-XV w. stosowano również postać tamo. Źródło Tamo stali. Biblia królowej Zofii, 1455 r. Tamo Józef z swoją oblubienicą poszedł. Piesń o narodzeniu Pańskim, koniec XV w..

Znaczenie Tam w języku polskim. Jak się pisze TAM pisownia.

Definicja Tabela:
Co to jest zapożyczenie z niem. Tabelle ‘tabela’, co ostatecznie pochodzi odłac. tabella ‘deseczka, tabliczka’ tam co to jest.
Definicja Tajny:
Co to jest 1. ‘niejawny, sekretny; utajony, skryty’; 2. dawniej ‘tajemniczy, nieodgadniony’; od XIV w tam definicja.
Definicja Tabliczka:
Co to jest zdrobnienie tam co znaczy.
Definicja Taczać:
Co to jest 1. ‘posuwać naprzód coś okrągłego, kulać, turlać’; 2. ‘zataczać się’; od XV w tam słownik.

Czym jest Tam znaczenie w Pisownia T .

  • Dodano:
  • Autor: