Słownik co to znaczy.
Co to jest Tam pisownia. Jak się piszę Zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako.

Czy przydatne?

Definicja Tam

Co oznacza Tam: Zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący) lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. tam ‘tam’, przestarzałe tamo, strus. tamo / tamъ‘tam’, ros. tam ‘w tamtym miejscu; w tamtym kierunku’) < psłow. *tamo‘w tamtym miejscu; w tamtym kierunku’ – przysłówek pochodzący od pie.rdzenia zaimkowego *to- ‘ten’ z dodaniem przyrostka *-mo. Pierwotna postać W stpol. w XIV-XV w. stosowano również postać tamo. Źródło Tamo stali. Biblia królowej Zofii, 1455 r. Tamo Józef z swoją oblubienicą poszedł. Piesń o narodzeniu Pańskim, koniec XV w..

Znaczenie Tam w języku polskim. Jak się pisze TAM pisownia.

Definicja takowy:
Co to jest ‘ten, o którym mowa; właśnie taki’ TAM.
Definicja taczać:
Co to jest 1. ‘posuwać naprzód coś okrągłego, kulać, turlać’; 2. ‘zataczać się’; od XV w TAM.
Definicja tamten:
Co to jest ‘znajdujący się tam, bardziej odległy w przestrzeni lub czasie niż ten’; od XVIII w.; wyraz utworzony przez zrośnięcie przysłówka tam i zaimka ten; por. też czes. tamten ‘ts.’ TAM.
Definicja tak:
Co to jest potwierdzeniem; od XV w.; jest to przysłówek utworzony od słowa taki; ogsłow. < psłow. *tako ‘tak, w ten sposób’ – przysłówek od psłow. *takъ; w stpol. od XIV w. występowała postać tako, dziś używana TAM.

Czym jest Tam znaczenie w Pisownia T .

  • Dodano:
  • Autor: