Słownik wciąć co to znaczy.
Co to jest wciąć pisownia. Jak się piszę czasownik przedrostkowy. Słownik Wciąć definicja.

Czy przydatne?

Definicja wciąć

Co oznacza Wciąć: czasownik przedrostkowy.

Znaczenie wciąć w języku polskim. Jak się pisze WCIĄĆ pisownia.

Definicja Wąski:
Co to jest ‘ciasny, nieszeroki’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *ązъkъ ‘wąski, ciasny’ utworzonego od pierwotnego psłow. przymiotnika *ązъ ‘ts.’; podstawą pie. przymiotnik *anģh-ū- ‘wąski’ rozszerzający pie. *anģh wciąć.
Definicja Wczoraj:
Co to jest ‘poprzedniego dnia’; od XVI w.; ogsłow. < psłow. *vьčera ‘(poprzednim) wieczorem’ > ‘poprzedniego dnia’; przysłówek ten miał dawniej (od XIV w.) formę wczora wciąć.
Definicja Walać:
Co to jest ‘brudzić, plamić’; 2. stpol. wyrażenie śmiech walać ‘wyśmiewać się, drwić, szydzić’; 3. w XVII w. walać się ‘zataczać się’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *vaľati ‘przewracać, obalać; toczyć’ wciąć.
Definicja Wdać (Się):
Co to jest czasownik przedrostkowy wciąć.

Czym jest wciąć znaczenie w Pisownia W .

  • Dodano:
  • Autor: