Słownik co to znaczy.
Co to jest Ząb pisownia. Jak się piszę 1. ‘drobny twór kostny osadzony w szczęce, służący do.

Czy przydatne?

Definicja Ząb

Co oznacza Ząb: 1. ‘drobny twór kostny osadzony w szczęce, służący do chwytania i rozdrabniania pokarmów’; 2. ‘ostro zakończony element przyrządu do cięcia, piłowania itp.’ Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. zub, ros. zub) < psłow. *ząbъ ‘ts.’, które pochodzi od pie. *ģombho- ‘coś ostrego, ząb’ utworzonego od pie. *ģembh- ‘gryźć’..

Znaczenie Ząb w języku polskim. Jak się pisze ZĄB pisownia.

Definicja zabliźnić się:
Co to jest ‘goić się (o ranie)’; częstsze od XIX w., wcześniej bliźnić się ZĄB.
Definicja zabór:
Co to jest ‘zabranie, przywłaszczenie sobie czegoś’; od XVI w ZĄB.
Definicja zabudować:
Co to jest czasownik przedrostkowy ZĄB.
Definicja zabłąkać się:
Co to jest ‘zabłądzić’; czasowniki przedrostkowe: pobłądzić, zabłądzić, zbłądzić ZĄB.

Czym jest Ząb znaczenie w Pisownia Z .

  • Dodano:
  • Autor: