Słownik aceton co to znaczy.
Definicja ACETON. Co to jest przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą.

Czy przydatne?

Definicja ACETON

Co to znaczy ACETON: (C3H60); dwumetyloketon; zwią­zek chemiczny, najprostszy przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą o charakterystycznym zapachu jabłek i dobrym rozpuszczalnikiem tłuszczów, żywic, lakierów. Bez ograniczeń miesza się z wodą i innymi rozpuszczalnikami, ma powszech­ne wykorzystanie w produkcji farb, lakierów i nie wszystkich tworzyw sztucznych. Otrzymy­wany jest syntetycznie z octanu wapniowego w procesach fermentacji węglowodanów, w metabolizmie z kolei powstaje jako pro­dukt rozpadu kwasu acetooctowego. Pewne ilości acetonu wykryć można we krwi, w mo­czu i w powietrzu wydychanym poprzez cho­rych na cukrzycę. Zawartość acetonu wzrasta w okresie poszczenia, a również głodzenia w za­burzeniach metabolizmu węglowodanów. Wdychane pary acetonu powodują podrażnie­nie błon oskrzeli, zwolnienie czynności serca i czynności oddechowej, wywołują także obni­żenie temp. ciała.
Działa na ośrodkowy układ nerwowy podobnie jak narkotyki
Definicja ANGIOTENSYNOGEN:
Co to jest polipeptyd produkowany w wątrobie i wydzielany do krwioobiegu. Pod wpływem działania reniny przekształca się w angiotensynę aceton co znaczy.
Definicja ABSORPCJA:
Co to jest wchłanianie; pobieranie sub­stancji, na przykład poprzez takie tkanki jak skóra, błona śluzowa czy nabłonek przewodu pokarmowe aceton krzyżówka.
Definicja AUTOREGULACJA:
Co to jest miejscowym, polegającym na umiejętności danej struktury czynnościowej do utrzymania stałych parametrów funkcjonalnych w zmieniających się uwarunkowaniach otoczenia. Autoregulacja żołądkowa (antralna aceton co to jest.
Definicja ANOKSJA:
Co to jest tkankach; spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, wstrząs) albo obecnością aceton słownik.

Czym jest ACETON znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: