Słownik aceton co to znaczy.
Definicja ACETON. Co to jest przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą.

Czy przydatne?

Definicja ACETON

Co to znaczy Aceton: (C3H60); dwumetyloketon; zwią­zek chemiczny, najprostszy przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą o charakterystycznym zapachu jabłek i dobrym rozpuszczalnikiem tłuszczów, żywic, lakierów. Bez ograniczeń miesza się z wodą i innymi rozpuszczalnikami, ma powszech­ne wykorzystanie w produkcji farb, lakierów i nie wszystkich tworzyw sztucznych. Otrzymy­wany jest syntetycznie z octanu wapniowego w procesach fermentacji węglowodanów, w metabolizmie z kolei powstaje jako pro­dukt rozpadu kwasu acetooctowego. Pewne ilości acetonu wykryć można we krwi, w mo­czu i w powietrzu wydychanym poprzez cho­rych na cukrzycę. Zawartość acetonu wzrasta w okresie poszczenia, a również głodzenia w za­burzeniach metabolizmu węglowodanów. Wdychane pary acetonu powodują podrażnie­nie błon oskrzeli, zwolnienie czynności serca i czynności oddechowej, wywołują także obni­żenie temp. ciała.
Działa na ośrodkowy układ nerwowy podobnie jak narkotyki
Definicja ACETONEMIA:
Co to jest zawartość ace­tonu we krwi spowodowana mocnym katabolizmem tłuszczów przy ograniczonym dostępie gluko­zy. Występuje przy cukrzycy i w momencie głodzenia. Symptomami acetonemii są wymioty, odwodnienie aceton.
Definicja Autyzm:
Co to jest określane są całościowe zaburzenia rozwojowe okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem rozwoju zdolności socjalnych, brakiem mowy albo upośledzeniem jej rozwoju i powtarzanymi aceton.
Definicja Atetoza:
Co to jest spół ruchów mimowolnych przeważnie występujących w przeciwstawnych częściach ciała aceton.
Definicja ALBINIZM:
Co to jest bielactwo aceton.

Czym jest ACETON znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: