aceton co to znaczy
Definicja ACETON. Co to jest przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą.

Czy przydatne?

Definicja ACETON

Co to znaczy Aceton: (C3H60); dwumetyloketon; zwią­zek chemiczny, najprostszy przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą o charakterystycznym zapachu jabłek i dobrym rozpuszczalnikiem tłuszczów, żywic, lakierów. Bez ograniczeń miesza się z wodą i innymi rozpuszczalnikami, ma powszech­ne wykorzystanie w produkcji farb, lakierów i nie wszystkich tworzyw sztucznych. Otrzymy­wany jest syntetycznie z octanu wapniowego w procesach fermentacji węglowodanów, w metabolizmie z kolei powstaje jako pro­dukt rozpadu kwasu acetooctowego. Pewne ilości acetonu wykryć można we krwi, w mo­czu i w powietrzu wydychanym poprzez cho­rych na cukrzycę. Zawartość acetonu wzrasta w okresie poszczenia, a również głodzenia w za­burzeniach metabolizmu węglowodanów. Wdychane pary acetonu powodują podrażnie­nie błon oskrzeli, zwolnienie czynności serca i czynności oddechowej, wywołują także obni­żenie temp. ciała.
Działa na ośrodkowy układ nerwowy podobnie jak narkotyki

Czym jest ACETON znaczenie w Słownik chemiczny A .