Słownik acetonemia co to znaczy.
Definicja ACETONEMIA. Co to jest katabolizmem tłuszczów przy ograniczonym dostępie gluko­zy.

Czy przydatne?

Definicja ACETONEMIA

Co to znaczy Acetonemia: podwyższona zawartość ace­tonu we krwi spowodowana mocnym katabolizmem tłuszczów przy ograniczonym dostępie gluko­zy. Występuje przy cukrzycy i w momencie głodzenia. Symptomami acetonemii są wymioty, odwodnienie, kwasica, zapach wydychanego powietrza podobny do fermentujących jabłek i -> acetonuria
Definicja AUTOSOMY:
Co to jest chromosomy organizmów rozdzielno płciowvch niezależnie od chromosomów płci (X,Y). U ludzi 22 pary autosomów są homologiczne, gdyż oba chromosomy danej pary mają zwykle taką samą rozmiar, kształt i acetonemia.
Definicja ADSORPCJA:
Co to jest opierające na gro­madzeniu się gazów, płynów albo substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił van der Waalsa. Ciało, na którego powierzchni acetonemia.
Definicja ANTROPUNKCJA:
Co to jest nakłucie jamy sutkowej w celach diagnostycznych i leczniczych. Realizowane raczej u niemowląt w zapaleniu ucha środkowego acetonemia.
Definicja ASFIKSJA:
Co to jest uduszenie; zahamowanie ruchów oddechowych w bezdechu pochodzenia neurologicznego (uszkodzenie mózgu) albo zablokowania dróg oddechowych (ciało obce, nasada języka u chorych nieprzytomnych, woda u acetonemia.

Czym jest ACETONEMIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: