Słownik acetylosalicylowy kwas co to znaczy.
Definicja ACETYLOSALICYLOWY-KWAS. Co to jest zsyntetyzowany w 1897r. poprzez Felixa Hoffmanna.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLOSALICYLOWY-KWAS

Co to znaczy Acetylosalicylowy-Kwas: (C9H804); popularna nazwa octanu kwasu salicylowego. Został zsyntetyzowany w 1897r. poprzez Felixa Hoffmanna - niemieckiego chemika, który pracował wówczas dla spółki chemicznej Frie­drich Bayer & Co. Kwas acetylosalicylowy ma własności przeciwbólowe, przeciwgorączko­we i przeciwzapalne - należy do ekipy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Inną istotną cechą kwasu acetylosalicylowego jest jego działanie hamujące two­rzenie skrzepów płytkowych - małe dawki kwasu acetylosalicylowego (30-300mg/dobę) użytkowane są w profilaktyce udarów mózgu i zawałów serca. Długookresowe przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego może mieć jed­nak efekty uboczne, do głownych na­leżą uszkodzenia błony śluzowej żołądka, których konsekwencją są krwawienia z prze­wodu pokarmowego i wrzody żołądka. Kwas acetylosalicylowy jest składnikiem wielu popularnych leków, z których w najwyższym stopniu zna­nym jest aspiryna (Aspirin)
Definicja ASPARAGINAZA:
Co to jest enzym rozkładający asparaginę; użytkowany w onkologii jako lek (Elspar) skutkuje ubytek asparaginy, od której zależne są komórki białaczkowe (w ostrej białaczce limfoblastycznej acetylosalicylowy-kwas.
Definicja AGLUTYNACJA:
Co to jest immunologiczny opierający na zlepianiu antygenów pod wpływem swoistej surowicy i znajdują­cych się w niej swoistych przeciwciał. Od­gest ten można podzielić na dwie etapy. Etap pierwsza obejmuje acetylosalicylowy-kwas.
Definicja AUDIOMETRIA:
Co to jest słuchu realizowane dzięki audiometru; badając przewodnictwo powietrzne stosuje się częstotliwości od 125Hz do 10000Hz nadawane w odstępach oktawowych, a częściowo półoktawowych, z kolei badając acetylosalicylowy-kwas.
Definicja ANISAKIOZA:
Co to jest spowodowana spożyciem żywych larw nicienia Anisalus simplex znajdujących się w mięsie ryb morskich (raczej dorsze, śledzie). Spożyta skutkuje gwałtowne bóle brzucha, spowodowane przechodzeniem larw acetylosalicylowy-kwas.

Czym jest ACETYLOSALICYLOWY-KWAS znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: