Słownik achondroplazja co to znaczy.
Definicja ACHONDROPLAZJA. Co to jest dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana.

Czy przydatne?

Definicja ACHONDROPLAZJA

Co to znaczy Achondroplazja: chondrodystrofia, chon-drodysplazja; dolegliwość dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana jest zaburzeniem rozwoju chrząstki, gdzie przyrost na długość jest słaby albo brakuje go zu­pełnie. W rezultacie tego zaburzenia kończyny są nieproporcjonalnie krótkie w relacji do tu­łowia, skutkuje to chód kaczkowaty. Symptomy pojawiają się już w momencie życia wewnątrz-macicznego i są wyraźnie widoczne po uro­dzeniu. Osoby z tym typem karłowatości nie
wykazują zaburzeń hormonalnych i charakte­ryzują się normalnym albo nawet podwyższo­nym stopniem inteligencji
Definicja ANABOLIZM:
Co to jest metabolizmu komórkowego, w rezultacie, których prostsze substancje łączą się w związki o bardziej złożonej budowie (białka, kwasy nukleinowe, węglowodany, tłuszcze). Kluczowym celem tych reakcji jest achondroplazja.
Definicja APLAZJA:
Co to jest narządu, które-go zawiązek istnieje (na przykład nerki) albo także kupiony zanik ekipy komórek. Przeważnie dotyczy komórek szpiku kostnego (aplazja szpiku) będących prekursorami przedmiotów achondroplazja.
Definicja ATONIA:
Co to jest mięśni szkieletowych i gładkich. Atonia jelita grubego -niedowład jelita grubego; rozszerzenie jelita grubego i zatrzymanie jego czynności ruchowej wskutek zaburzeń rozwojowych (niedorozwój zwojów achondroplazja.
Definicja ARENAWIRUSY:
Co to jest limfocytowego zapalenia opon i splotów naczyniówkowych mózgu i inne spokrewnione morfologicznie, zazwyczaj przenoszone poprzez gryzonie, a czasami z człowieka na człowieka. W państwach Afryki i achondroplazja.

Czym jest ACHONDROPLAZJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: