Słownik achondroplazja co to znaczy.
Definicja ACHONDROPLAZJA. Co to jest dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana.

Czy przydatne?

Definicja ACHONDROPLAZJA

Co to znaczy ACHONDROPLAZJA: chondrodystrofia, chon-drodysplazja; dolegliwość dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana jest zaburzeniem rozwoju chrząstki, gdzie przyrost na długość jest słaby albo brakuje go zu­pełnie. W rezultacie tego zaburzenia kończyny są nieproporcjonalnie krótkie w relacji do tu­łowia, skutkuje to chód kaczkowaty. Symptomy pojawiają się już w momencie życia wewnątrz-macicznego i są wyraźnie widoczne po uro­dzeniu. Osoby z tym typem karłowatości nie
wykazują zaburzeń hormonalnych i charakte­ryzują się normalnym albo nawet podwyższo­nym stopniem inteligencji
Definicja AGENEZJA:
Co to jest wada rozwojowa polegająca na braku zawiązka i rozwoju danego narządu (na przykład agenezja nerek achondroplazja co znaczy.
Definicja AMYLAZY:
Co to jest trawiące skrobię; odznacza się a-amylazę i p-amylazę. a amylaza, wydzielana poprzez gruczoły ślinowe i trzustkę, jest endoglikozydazą i hydrolizuje wewnętrzne wiązania a-1,4-glikozydowe skrobi dając achondroplazja krzyżówka.
Definicja ANTYWITAMINY:
Co to jest działające antagonistycznie do witamin, blokują miejsca ich fizjologicznego działania w tkankach i narządach, nie wpływając równocześnie na samą cząsteczkę witaminy. Znalazły wykorzystanie w achondroplazja co to jest.
Definicja AUTOSOMY:
Co to jest chromosomy organizmów rozdzielno płciowvch niezależnie od chromosomów płci (X,Y). U ludzi 22 pary autosomów są homologiczne, gdyż oba chromosomy danej pary mają zwykle taką samą rozmiar, kształt i achondroplazja słownik.

Czym jest ACHONDROPLAZJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: