Słownik achondroplazja co to znaczy.
Definicja ACHONDROPLAZJA. Co to jest dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana.

Czy przydatne?

Definicja ACHONDROPLAZJA

Co to znaczy ACHONDROPLAZJA: chondrodystrofia, chon-drodysplazja; dolegliwość dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana jest zaburzeniem rozwoju chrząstki, gdzie przyrost na długość jest słaby albo brakuje go zu­pełnie. W rezultacie tego zaburzenia kończyny są nieproporcjonalnie krótkie w relacji do tu­łowia, skutkuje to chód kaczkowaty. Symptomy pojawiają się już w momencie życia wewnątrz-macicznego i są wyraźnie widoczne po uro­dzeniu. Osoby z tym typem karłowatości nie
wykazują zaburzeń hormonalnych i charakte­ryzują się normalnym albo nawet podwyższo­nym stopniem inteligencji
Definicja AMETASTAZJA:
Co to jest definicja z zakresu embriologii znaczy zaburzenie rozwoju tkanek, opierające na braku prawidłowej migracji komórek, co może aby powodem różnych patologii klinicznych n| okrężnica olbrzymia wywołana achondroplazja co znaczy.
Definicja ALIENACJA:
Co to jest więzi ze środowiskiem społecznym, charakterystycz­na dla sporych ośrodków miejskich w społe­czeństwach przemysłowych. Definicja alienacji wprowadzone zostało poprzez Georga Wilhel­ma Friedricha achondroplazja krzyżówka.
Definicja ANTYPORT:
Co to jest błony cytoplazmatyczne za pośrednictwem transporterów 2 substancji w przeciwnych kierunkach. Odgrywa zasadniczą rolę w transporcie substancji w kanalikach nerkowych na przykład transport jonów sodu w achondroplazja co to jest.
Definicja ANAFRODYZJAKI:
Co to jest funkcje seksualne albo je obniżające (w odróżnieniu do afrodyzjaków). Anafrodyzjaki użytkowane od wieków w prawie wszystkich szerokościach geograficznych, otrzymywane były zarówno z materiału achondroplazja słownik.

Czym jest ACHONDROPLAZJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: