Słownik achromatyzm co to znaczy.
Definicja ACHROMATYZM. Co to jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca.

Czy przydatne?

Definicja ACHROMATYZM

Co to znaczy Achromatyzm: achromatopsja; choro­ba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w rezultacie upośledzenia funkcji czopków znajdujących się w siatkówce
Definicja AKLIMATYZACJA:
Co to jest zapew­niające sprawność organizmu w zmienionych uwarunkowaniach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych na przykład do wysokich tem­peratur bazuje na zwiększeniu wydzielania potu achromatyzm.
Definicja ARSZENIK:
Co to jest nazwa tlenku arsenu; jest białym, słabo rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i zasadach, jest toksyczny. Fakt, iż jest substancją bez smaku i zapachu o w miarę łatwej achromatyzm.
Definicja AEROFOBIA:
Co to jest chorobliwy lęk przed powie­trzem (na przykład przeciągami, wiatrem, zawianiem); aerofobia to także lęk przed ruchem w po­wietrzu (na przykład przed podróżą samolotem achromatyzm.
Definicja AMETASTAZJA:
Co to jest definicja z zakresu embriologii znaczy zaburzenie rozwoju tkanek, opierające na braku prawidłowej migracji komórek, co może aby powodem różnych patologii klinicznych n| okrężnica olbrzymia wywołana achromatyzm.

Czym jest ACHROMATYZM znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: