Słownik achromatyzm co to znaczy.
Definicja ACHROMATYZM. Co to jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca.

Czy przydatne?

Definicja ACHROMATYZM

Co to znaczy ACHROMATYZM: achromatopsja; choro­ba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w rezultacie upośledzenia funkcji czopków znajdujących się w siatkówce
Definicja ALOES:
Co to jest jednoliściennych sukulentów liściowych z rodz. aloesowa-tych obejmujący około 200 do niego formy: drzewiaste, krzewiaste, byliny i liany. Aloes szeroko używany jest w medycynie i kosmetyce, wykazuje achromatyzm co to jest.
Definicja ALBUMINY:
Co to jest białko jaja); nazwa ta funkcjonowała już w starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które przyjmuje po ugotowaniu białą barwę. Białka stanowiące kluczową grupę białek oso­cza (50-60 achromatyzm definicja.
Definicja APRAKSJA:
Co to jest wykonywania celowych, wyuczonych czynności ruchowych, z wyjątkiem możliwości fizycznych i chęci ich wykonania. Apraksja zdarza się w rezultacie chorób metabolicznych i zapalnych mózgu o charakterze achromatyzm co znaczy.
Definicja AFAKIA:
Co to jest brak soczewki w gałce ocznej będą­cy rezultatem zaburzeń rozwojowych albo ope­racyjnego usunięcia na skutek zmętnienia. Afakia może być skorygowana szkłem okula­rowym albo soczewką kontaktową achromatyzm słownik.

Czym jest ACHROMATYZM znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: