Słownik achromatyzm co to znaczy.
Definicja ACHROMATYZM. Co to jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca.

Czy przydatne?

Definicja ACHROMATYZM

Co to znaczy Achromatyzm: achromatopsja; choro­ba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w rezultacie upośledzenia funkcji czopków znajdujących się w siatkówce
Definicja ANOKSJA:
Co to jest tkankach; spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, wstrząs) albo obecnością achromatyzm.
Definicja ASTROLOGIA:
Co to jest tematyka wiedzy próbująca określić wpływ oddziaływań kosmosu na zachowanie człowieka. Edukacja oparta na dowodach kwestionuje wartość astrologii achromatyzm.
Definicja ASTROCYTY:
Co to jest układu nerwowego (składnik gleju), spełniające rolę podporową w relacji do komórek nerwowych. Mają liczne wypustki, z których przynajmniej jedna otacza ścianę naczynia włosowatego (płytka końcowa achromatyzm.
Definicja ARYSTOTELES:
Co to jest naszą erą: ki, uważany za ojca współczesnego przyrodoznawstwa. Jako pierwszy prowadził badania nad roślinami. Wewnętrzną, budowę rośliny i jej odżywianie wyjaśniał dzięki rozpowszechnionych pojęć o achromatyzm.

Czym jest ACHROMATYZM znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: