Słownik adenina co to znaczy.
Definicja ADENINA. Co to jest organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny.

Czy przydatne?

Definicja ADENINA

Co to znaczy ADENINA: jedna z dwóch zasad azotowych pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy innymi adenozynomonofosforan (AMP), adenozynodifosforan (ADP) i adenozynotrifosforan (ATP). Adenina wchodzi w skład kwasów nukleino­wych DNA i RNA; w DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T) a w RNA z uracylem (U).
Patrz także, zioła ADENINA:Głóg Dwuszyjkowy
Definicja AMIMIA:
Co to jest strata umiejętności ruchów twarzy będąca następstwem pozapiramidowego upośledzenia motoryki. Regularnie towarzyszy akinezie i afazji i chorobie Parkinsona (twarz maskowata adenina co to jest.
Definicja ARENAWIRUSY:
Co to jest limfocytowego zapalenia opon i splotów naczyniówkowych mózgu i inne spokrewnione morfologicznie, zazwyczaj przenoszone poprzez gryzonie, a czasami z człowieka na człowieka. W państwach Afryki i adenina definicja.
Definicja ALBUMINY:
Co to jest białko jaja); nazwa ta funkcjonowała już w starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które przyjmuje po ugotowaniu białą barwę. Białka stanowiące kluczową grupę białek oso­cza (50-60 adenina co znaczy.
Definicja Atlas:
Co to jest krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny adenina słownik.

Czym jest ADENINA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: