Słownik adenina co to znaczy.
Definicja ADENINA. Co to jest organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny.

Czy przydatne?

Definicja ADENINA

Co to znaczy Adenina: jedna z dwóch zasad azotowych pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy innymi adenozynomonofosforan (AMP), adenozynodifosforan (ADP) i adenozynotrifosforan (ATP). Adenina wchodzi w skład kwasów nukleino­wych DNA i RNA; w DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T) a w RNA z uracylem (U).
Patrz także, zioła ADENINA:Głóg Dwuszyjkowy
Definicja ALCHEMIA:
Co to jest chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się niepowodzeniem, opracowano jednak sze­reg nowych metod adenina.
Definicja Androgeny:
Co to jest męskie hormony płciowe adenina.
Definicja ANGIONEUROPATIE:
Co to jest czynnościowe naczyń krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zaburzeń naczynioruchowych, które przeważnie nie wywołują następstw organicznych, aczkolwiek mogą niekiedy być ich początkiem albo adenina.
Definicja ALDOSTERON:
Co to jest należący do mineralokortykoidów wydzielanych poprzez warstwę kłębkową komórek kory nadnerczy. Aldosteron znajduje się w organizmie związa­ny tylko w niewielkim stopniu z białkiem oso­cza, a jego adenina.

Czym jest ADENINA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: