adenina co to znaczy
Definicja ADENINA. Co to jest organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny.

Czy przydatne?

Definicja ADENINA

Co to znaczy Adenina: jedna z dwóch zasad azotowych pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy innymi adenozynomonofosforan (AMP), adenozynodifosforan (ADP) i adenozynotrifosforan (ATP). Adenina wchodzi w skład kwasów nukleino­wych DNA i RNA; w DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T) a w RNA z uracylem (U).
Patrz także, zioła ADENINA:Głóg Dwuszyjkowy

Czym jest ADENINA znaczenie w Słownik chemiczny A .