adenozynotrifosforan co to znaczy
Definicja ADENOZYNOTRIFOSFORAN. Co to jest adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Powstaje w.

Czy przydatne?

Definicja ADENOZYNOTRIFOSFORAN

Co to znaczy Adenozynotrifosforan: (ATP), kwas adenozynotrifosforowy; nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Powstaje w rezultacie fosforylacji oksydacyjnej i w reakcjach glikolizy w cyklu kwasu cy­trynowego z adenozynodifosforanu. ATP jest uniwersalnym wymiennikiem energii. Dzięki wysokiemu potencjałowi przenoszenia fosfo­ranów poprzez ATP możliwe jest zastosowanie go jako źródła energii w tych procesach jak: skurcz mięśni, transport substancji poprzez bło­ny komórkowe wbrew gradientowi stężeń, wzmacnianie sygnałów i biosynteza wiel­kocząsteczkowych związków chemicznych. Wyczerpanie zasobów ATP w komórkach pro­wadzi do całkowitego ustania mechanizmów bio­logicznych w niej zachodzących, a w skutku do zgonu komórki. ATP pełni także rolę neuroprzekaźnika w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym

Czym jest ADENOZYNOTRIFOSFORAN znaczenie w Słownik chemiczny A .