Słownik adhd co to znaczy.
Definicja ADHD. Co to jest nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości.

Czy przydatne?

Definicja ADHD

Co to znaczy Adhd: fang. Attention Deficit HyperactM-ty Disorder - zespót nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi; hiperaktywność; zaburzenia hiperkinetyczne. Wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (In­ternational Classification of Diseases): ADHD to ekipa zaburzeń charakteryzujących się inicjalnym początkiem (zwykle w pierw­szych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażo­wania poznawczego, tendencją do przecho­dzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich i zdezorganizo­waną, słabo kontrolowaną nadmierną aktyw­nością (hiperaktywność). Etiologia zaburzeń nie jest precyzyjnie poznana, badacze wymie­niają różne przyczyny - wiążą oni postęp ADHD między innymi z działaniem ustalonych neuroprzekaźników mózgowych (w szczególności dopaminy), są również dowody potwierdzające genetyczne podłoże dolegliwości. Do innych przyczyn zalicza się: uszkodzenia powstałe w życiu płodowym, w trakcie porodu (niedotlenienie mózgu), a tak­iż błędy wychowawcze i nerwowy tryb życia dziecka (—> tematy wybrane - ADHD; tom I)
Definicja ALGODYSTROFIA:
Co to jest występu­jący przeważnie w rezultacie urazu. Charakteryzuje się bólem, obrzękiem, zaczerwienieniem skóry, nadmierną potliwością. System po­wstawania jest niejasny. Stosuje się leczenie przyczynowe adhd.
Definicja AKLIMATYZACJA:
Co to jest zapew­niające sprawność organizmu w zmienionych uwarunkowaniach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych na przykład do wysokich tem­peratur bazuje na zwiększeniu wydzielania potu adhd.
Definicja Antygeny:
Co to jest chemiczne wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy i bakterie, mają na swej powierzchni antygeny. Układ obronny ciała rozpoznaje adhd.
Definicja Akupresura:
Co to jest masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała adhd.

Czym jest ADHD znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: