Słownik adhd co to znaczy.
Definicja ADHD. Co to jest nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości.

Czy przydatne?

Definicja ADHD

Co to znaczy Adhd: fang. Attention Deficit HyperactM-ty Disorder - zespót nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi; hiperaktywność; zaburzenia hiperkinetyczne. Wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (In­ternational Classification of Diseases): ADHD to ekipa zaburzeń charakteryzujących się inicjalnym początkiem (zwykle w pierw­szych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażo­wania poznawczego, tendencją do przecho­dzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich i zdezorganizo­waną, słabo kontrolowaną nadmierną aktyw­nością (hiperaktywność). Etiologia zaburzeń nie jest precyzyjnie poznana, badacze wymie­niają różne przyczyny - wiążą oni postęp ADHD między innymi z działaniem ustalonych neuroprzekaźników mózgowych (w szczególności dopaminy), są również dowody potwierdzające genetyczne podłoże dolegliwości. Do innych przyczyn zalicza się: uszkodzenia powstałe w życiu płodowym, w trakcie porodu (niedotlenienie mózgu), a tak­iż błędy wychowawcze i nerwowy tryb życia dziecka (—> tematy wybrane - ADHD; tom I)
Definicja AMBROZJA:
Co to jest greckiej napój bogów zapewniający nieśmiertelność i urodę. Od wieków za roślinę mającą takie właściwości uważano szałwię lekarską. Panowało przekonanie, iż zjadanie liści szałwii chroni przed adhd.
Definicja ATREPSJA:
Co to jest dziecka powstałe wskutek niedostatecznego odżywiania, różnego rodzaju chorób, złej pielęgnacji kierujące do ciężkiego wyniszczenia całego organizmu, wychudzenia, upośledzenia wzrostu, zahamowania adhd.
Definicja ASTENIK:
Co to jest budowie ciała, szczupła, o długich kończynach, cienkiej szyi, wąskiej klatce piersiowej, odznaczająca się nieśmiałym i drażliwym usposobieniem. Charakterystyczna jest słabość mięśni szkieletowych i adhd.
Definicja APRAKSJA:
Co to jest wykonywania celowych, wyuczonych czynności ruchowych, z wyjątkiem możliwości fizycznych i chęci ich wykonania. Apraksja zdarza się w rezultacie chorób metabolicznych i zapalnych mózgu o charakterze adhd.

Czym jest ADHD znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: