adhd co to znaczy
Definicja ADHD. Co to jest nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości.

Czy przydatne?

Definicja ADHD

Co to znaczy Adhd: fang. Attention Deficit HyperactM-ty Disorder - zespót nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi; hiperaktywność; zaburzenia hiperkinetyczne. Wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (In­ternational Classification of Diseases): ADHD to ekipa zaburzeń charakteryzujących się inicjalnym początkiem (zwykle w pierw­szych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażo­wania poznawczego, tendencją do przecho­dzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich i zdezorganizo­waną, słabo kontrolowaną nadmierną aktyw­nością (hiperaktywność). Etiologia zaburzeń nie jest precyzyjnie poznana, badacze wymie­niają różne przyczyny - wiążą oni postęp ADHD między innymi z działaniem ustalonych neuroprzekaźników mózgowych (w szczególności dopaminy), są również dowody potwierdzające genetyczne podłoże dolegliwości. Do innych przyczyn zalicza się: uszkodzenia powstałe w życiu płodowym, w trakcie porodu (niedotlenienie mózgu), a tak­iż błędy wychowawcze i nerwowy tryb życia dziecka (—> tematy wybrane - ADHD; tom I)

Czym jest ADHD znaczenie w Słownik chemiczny A .