Słownik adiadochokineza co to znaczy.
Definicja ADIADOCHOKINEZA. Co to jest rytmicz­nych, naprzemiennych ruchów; występuje raczej w.

Czy przydatne?

Definicja ADIADOCHOKINEZA

Co to znaczy ADIADOCHOKINEZA: dysdiadochokineza; upośledzenie wykonywania szybkich, rytmicz­nych, naprzemiennych ruchów; występuje raczej w schorzeniach móżdżku
Definicja Amputacja:
Co to jest odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części adiadochokineza co znaczy.
Definicja AIDS:
Co to jest acąuked immune deficiency syndrome), zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną, wyrażającą się wystąpieniem wtórnych zakażeń bądź nowo­tworów, kończącą się zgonem, metodą adiadochokineza krzyżówka.
Definicja ATONIA:
Co to jest mięśni szkieletowych i gładkich. Atonia jelita grubego -niedowład jelita grubego; rozszerzenie jelita grubego i zatrzymanie jego czynności ruchowej wskutek zaburzeń rozwojowych (niedorozwój zwojów adiadochokineza co to jest.
Definicja AMETASTAZJA:
Co to jest definicja z zakresu embriologii znaczy zaburzenie rozwoju tkanek, opierające na braku prawidłowej migracji komórek, co może aby powodem różnych patologii klinicznych n| okrężnica olbrzymia wywołana adiadochokineza słownik.

Czym jest ADIADOCHOKINEZA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: