Słownik adiuwant co to znaczy.
Definicja ADIUWANT. Co to jest wzmacniająca jednak skuteczność aktywnych preparatów, którym.

Czy przydatne?

Definicja ADIUWANT

Co to znaczy ADIUWANT: substancja niewykazująca czynności biologicznej, wzmacniająca jednak skuteczność aktywnych preparatów, którym to­warzyszy
Definicja ADSORPCJA:
Co to jest opierające na gro­madzeniu się gazów, płynów albo substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił van der Waalsa. Ciało, na którego powierzchni adiuwant co znaczy.
Definicja AKLIMATYZACJA:
Co to jest zapew­niające sprawność organizmu w zmienionych uwarunkowaniach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych na przykład do wysokich tem­peratur bazuje na zwiększeniu wydzielania potu adiuwant krzyżówka.
Definicja ARSFENAMINA:
Co to jest salwarsan; związek chemiczny zawierający arsen. Dawniej szeroko użytkowany w leczeniu kiły, aktualnie z lecznictwa kompletnie wycofany adiuwant co to jest.
Definicja ABSORPCJI WIDMO:
Co to jest miara ilości światła 0 określonej długości fali, które ulega po­chłonięciu, gdy światło przechodzi poprzez jakąś substancję. Widmo absorpcji jest cha­rakterystyczne dla każdego związku che­micznego adiuwant słownik.

Czym jest ADIUWANT znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: