Słownik adrenokortykotropina co to znaczy.
Definicja ADRENOKORTYKOTROPINA. Co to jest hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki.

Czy przydatne?

Definicja ADRENOKORTYKOTROPINA

Co to znaczy Adrenokortykotropina: (ACTH), hor mon adrenokortykotropowy, kortykotropina; hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki mózgowej. ACTH jest jedno-łańcuchowym polipeptydem zawierającym 39 aminokwasów, którego moment półtrwania w krwioobiegu u człowieka wynosi ok. 10 min.. Pobudza korę nadnerczy do wytwa­rzania glikokortykoidów, androgenów, a tak­iż mineralokortykoidów. Liczba wydzielanego ACTH powiększa się w trakcie stresu za pośred­nictwem uwalnianego z podwzgórza hormonu uwalniającego hormon adrenokortykotropowy (CRH) stymulującego przysadkę. ACTH uży­wany jest w terapii przy niewydolności kory nadnerczy. Użytkowany jest także do bada­nia funkcji kory nadnerczy
Definicja ATAKSJA:
Co to jest zaburzenie motoryki działań celowych. Bazuje ona na niemożności wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych i ruchów celowych kończynami. Ruchy kończyn mają niepoprawny zasięg i kierunek dla danego adrenokortykotropina.
Definicja ANORECTICA:
Co to jest SZKLIWA ABRIKOSOW ALEKSIEJ IWANOWiCZ ABSORPCJA ABSORPCJI WIDMO ABSTYNENCJA ABSYNT ABU BAKR AR RAZI ABULIA ACETON ACETONEMIA ACETONURIA ACETOOCTAN ACETYLEN ACETYLOCHOLINA ACETYLOFENETYDYNA adrenokortykotropina.
Definicja AKANTOLIZA:
Co to jest strata łączności pomiędzy ko­mórkami adrenokortykotropina.
Definicja ASTENIA:
Co to jest psychopatolo-gicznych o znacznej różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego i od osobowości chorego. Na obraz astenii składają się przeważnie: złe samopoczucie, drażliwość adrenokortykotropina.

Czym jest ADRENOKORTYKOTROPINA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: