Słownik adrenokortykotropina co to znaczy.
Definicja ADRENOKORTYKOTROPINA. Co to jest hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki.

Czy przydatne?

Definicja ADRENOKORTYKOTROPINA

Co to znaczy Adrenokortykotropina: (ACTH), hor mon adrenokortykotropowy, kortykotropina; hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki mózgowej. ACTH jest jedno-łańcuchowym polipeptydem zawierającym 39 aminokwasów, którego moment półtrwania w krwioobiegu u człowieka wynosi ok. 10 min.. Pobudza korę nadnerczy do wytwa­rzania glikokortykoidów, androgenów, a tak­iż mineralokortykoidów. Liczba wydzielanego ACTH powiększa się w trakcie stresu za pośred­nictwem uwalnianego z podwzgórza hormonu uwalniającego hormon adrenokortykotropowy (CRH) stymulującego przysadkę. ACTH uży­wany jest w terapii przy niewydolności kory nadnerczy. Użytkowany jest także do bada­nia funkcji kory nadnerczy
Definicja Afazja:
Co to jest burzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu adrenokortykotropina.
Definicja ANODYNIA:
Co to jest bólu; symptom uszkodzenia dróg czuciowych z receptorów bólowych, zarówno w odcinku w najwyższym stopniu obwodowym (zakończenia bólowe na przykład zniszczone w oparzeniu III5) jak i w ośrodkach adrenokortykotropina.
Definicja AUTOLIZA:
Co to jest mechanizm rozkładu wielkocząsteczkowych składników komórek (białka, kwasy nukleinowe) zachodzącym pod wpływem wewnątrz komórkowych enzymów znajdujących się raczej w lizosomach. Zachodzi w obumarłych adrenokortykotropina.
Definicja ANTYBIOGRAM:
Co to jest antybiotykowrażliwość; ustala opisowo wrażliwość wyhodowanej w uwarunkowaniach laboratoryjnych kultury bakteryjnej na antybiotyki. Pobrany od pacjenta w uwarunkowaniach aseptycznych materiał adrenokortykotropina.

Czym jest ADRENOKORTYKOTROPINA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: