Słownik adsorpcja co to znaczy.
Definicja ADSORPCJA. Co to jest substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych.

Czy przydatne?

Definicja ADSORPCJA

Co to znaczy Adsorpcja: zdarzenie opierające na gro­madzeniu się gazów, płynów albo substancji
rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił van der Waalsa. Ciało, na którego powierzchni zachodzi adsorpcja nazywa się adsorbentem, substancja zaadsorbowana -adsorbatem. Adsorpcja poprzedza wchła­nianie w przewodzie pokarmowym, w czym pomocna jest obecność kosmków jelitowych. Zdarzenie to używane jest w chromato­grafii adsorpcyjnej i chromatografii gazowej
Definicja ACETONURIA:
Co to jest symptom acetonemii charakte­ryzujący się nadmiernym wydalaniem aceto­nu z moczem, występujący na przykład w cukrzycy adsorpcja.
Definicja ANTYSEPTYKA:
Co to jest sepsis-gniciu; dosłownie: zapobieganie gniciu); odkażenie bakteriologiczne, jest to postępowanie mające na celu zabicie wszystkich drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy) znajdujących się na adsorpcja.
Definicja ANTYANDROGENY:
Co to jest umiejętność konkurencji o receptor androgenowy i tym samym uniemożliwiające dostęp do niego androgenom i wywołujące symptomy ich deficytu. Znajdują wykorzystanie w leczeniu hormonozależnego raka adsorpcja.
Definicja AUDIOMETRIA:
Co to jest słuchu realizowane dzięki audiometru; badając przewodnictwo powietrzne stosuje się częstotliwości od 125Hz do 10000Hz nadawane w odstępach oktawowych, a częściowo półoktawowych, z kolei badając adsorpcja.

Czym jest ADSORPCJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: