adsorpcja co to znaczy
Definicja ADSORPCJA. Co to jest substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych.

Czy przydatne?

Definicja ADSORPCJA

Co to znaczy Adsorpcja: zdarzenie opierające na gro­madzeniu się gazów, płynów albo substancji
rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił van der Waalsa. Ciało, na którego powierzchni zachodzi adsorpcja nazywa się adsorbentem, substancja zaadsorbowana -adsorbatem. Adsorpcja poprzedza wchła­nianie w przewodzie pokarmowym, w czym pomocna jest obecność kosmków jelitowych. Zdarzenie to używane jest w chromato­grafii adsorpcyjnej i chromatografii gazowej

Czym jest ADSORPCJA znaczenie w Słownik chemiczny A .