afektywne choroby co to znaczy
Definicja AFEKTYWNE CHOROBY. Co to jest ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie.

Czy przydatne?

Definicja AFEKTYWNE CHOROBY

Co to znaczy Afektywne Choroby: zaburzenia afektywne; ekipa chorób, gdzie kluczowym ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie. Dolegliwości afektywne występu­ją zazwyczaj po 30r.ż., pomiędzy etapami chorobo­wymi następuje całkowity powrót do zdrowia. W chorobie afektywnej dwubiegunowej (cy­klofrenia) występują etapy depresyjne i mania­kalne. Kluczowe symptomy w depresji to: obniżenie nastroju, napędu psychoruchowego i lęk. Ob­jawy manii to raczej podwyższenie nastro­ju, podwyższenie napędu psychoruchowego, powiększona aktywność i drażliwość. W obu postaciach mogą występować urojenia, zabu­rzenia snu. W depresji istnieje spore niebezpie­czeństwo samobójstwa. Leczenie: preparaty litu, elektrowstrząsy, tymoleptyki (leki przeciwdepresyjne)

Czym jest AFEKTYWNE CHOROBY znaczenie w Słownik chemiczny A .