Słownik afektywne choroby co to znaczy.
Definicja AFEKTYWNE CHOROBY. Co to jest ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie.

Czy przydatne?

Definicja AFEKTYWNE CHOROBY

Co to znaczy Afektywne Choroby: zaburzenia afektywne; ekipa chorób, gdzie kluczowym ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie. Dolegliwości afektywne występu­ją zazwyczaj po 30r.ż., pomiędzy etapami chorobo­wymi następuje całkowity powrót do zdrowia. W chorobie afektywnej dwubiegunowej (cy­klofrenia) występują etapy depresyjne i mania­kalne. Kluczowe symptomy w depresji to: obniżenie nastroju, napędu psychoruchowego i lęk. Ob­jawy manii to raczej podwyższenie nastro­ju, podwyższenie napędu psychoruchowego, powiększona aktywność i drażliwość. W obu postaciach mogą występować urojenia, zabu­rzenia snu. W depresji istnieje spore niebezpie­czeństwo samobójstwa. Leczenie: preparaty litu, elektrowstrząsy, tymoleptyki (leki przeciwdepresyjne)
Definicja ASPERMIA:
Co to jest jednej porcji ejakulatu ilości mniejszej niż 0,5 ml nasienia. Aspermia może być efektem wad rozwojowych, urazów, chorób zakaźnych albo zabiegów operacyjnych. Dochodzić do niej może w konsekwencji afektywne choroby.
Definicja ADIADOCHOKINEZA:
Co to jest dysdiadochokineza; upośledzenie wykonywania szybkich, rytmicz­nych, naprzemiennych ruchów; występuje raczej w schorzeniach móżdżku afektywne choroby.
Definicja AGRESJA:
Co to jest będące ekspresją gniewu, złości spowodowane reakcją na pewne sy­tuacje. Ma na celu rozładowanie nadmierne­go napięcia emocjonalnego. Należy do reakcji somatycznych wyzwalanych poprzez ośrodki afektywne choroby.
Definicja ALONA:
Co to jest otrzymywany z liści aloesu. Zawiera glikozydy drażniące śluzówkę jelit i wzmagające ich perystaltykę. Użytkowana jako środek przeczyszczający i pobudzający wydzielanie żółci. Patrz także, zioła ALONA afektywne choroby.

Czym jest AFEKTYWNE CHOROBY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: