Słownik afektywne choroby co to znaczy.
Definicja AFEKTYWNE CHOROBY. Co to jest ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie.

Czy przydatne?

Definicja AFEKTYWNE CHOROBY

Co to znaczy Afektywne Choroby: zaburzenia afektywne; ekipa chorób, gdzie kluczowym ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie. Dolegliwości afektywne występu­ją zazwyczaj po 30r.ż., pomiędzy etapami chorobo­wymi następuje całkowity powrót do zdrowia. W chorobie afektywnej dwubiegunowej (cy­klofrenia) występują etapy depresyjne i mania­kalne. Kluczowe symptomy w depresji to: obniżenie nastroju, napędu psychoruchowego i lęk. Ob­jawy manii to raczej podwyższenie nastro­ju, podwyższenie napędu psychoruchowego, powiększona aktywność i drażliwość. W obu postaciach mogą występować urojenia, zabu­rzenia snu. W depresji istnieje spore niebezpie­czeństwo samobójstwa. Leczenie: preparaty litu, elektrowstrząsy, tymoleptyki (leki przeciwdepresyjne)
Definicja ABSYNT:
Co to jest piołun); gorzki, moc­ny (pow. 60%) likier o zielonej barwie, uzy­skiwany poprzez macerację piołunu i innych ziół (raczej anyżu, kopru włoskiego i hy­zopu) i późniejszą destylację i barwienie afektywne choroby.
Definicja ALEKSJA:
Co to jest wybiórczy kupiony brak umiejętności do rozumienia słów pisanych. Symptom uszko­dzenia zakrętu kątowego mózgu. Regularnie to­warzyszy afazji afektywne choroby.
Definicja ANABIOZA:
Co to jest utajonego charakteryzujący się maksymalnym ograniczeniem czynności życiowych w niedogodnych uwarunkowaniach środowiska. Po zmianie warunków na bardziej dogodne organizm może przejść w stan normalnej afektywne choroby.
Definicja ADDISON THOMAS:
Co to jest angielski doktor i anatom, w latach: 1820-1857 - doktor i wykładowca w Guy's Hospital w Londy­nie. Autor prac o zapaleniu płuc, gruźlicy. W 1849 r. opisał niedokrwistość złośliwą, używając nazwy afektywne choroby.

Czym jest AFEKTYWNE CHOROBY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: