Słownik afonia co to znaczy.
Definicja AFONIA. Co to jest narządu głosu. Afonia może być spowodowana obustron­nym porażeniem.

Czy przydatne?

Definicja AFONIA

Co to znaczy Afonia: bezgłos; niemożność wydobycia głosu wywołana uszkodzeniem narządu głosu. Afonia może być spowodowana obustron­nym porażeniem strun głosowych na przykład w wy­niku procesu nowotworowego albo w konsekwencji uszkodzenia (przeważnie w trakcie operacji tarczycy, nerwów krtaniowych). Bezgłos jest czasami symptomem histerii i jako symptom psy­chiatryczny może utrzymywać się miesiąca­mi. Chory może kompletnie utracić umiejętność mowy albo mówić jedynie szeptem
Definicja ANGIOKARDIOGRAFIA:
Co to jest zabieg mający na celu uwidocznienie żył, tętnic albo jam serca w obrazie rentgenowskim po podaniu środka cieniującego, pozwalający na ustalenie ich morfologii, schorzenia albo kierunku przepływu krwi afonia.
Definicja AKADEMIA MEDYCZNA:
Co to jest medyczna zajmująca się kształceniem lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów pielęgniarstwa. Jako samodzielne wyż­sze uczelnie, Akademie Medyczne powstały w 1950 roku z wydzielonych afonia.
Definicja ADSORPCJA:
Co to jest opierające na gro­madzeniu się gazów, płynów albo substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił van der Waalsa. Ciało, na którego powierzchni afonia.
Definicja ATENOLOL:
Co to jest blokerów receptora (3-adrenergicznego, działający wybiórczo na mięsień sercowy (kardioselektywny). Użytkowany w nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej, zaburzeniach rytmu serca, inicjalnym zawale afonia.

Czym jest AFONIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: