Słownik aids co to znaczy.
Definicja AIDS. Co to jest zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną.

Czy przydatne?

Definicja AIDS

Co to znaczy Aids: (z angielskiego: acąuked immune deficiency syndrome), zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną, wyrażającą się wystąpieniem wtórnych zakażeń bądź nowo­tworów, kończącą się zgonem, metodą zakaże­nia wirusem HIV. Wirus HIV - (ang, human immunodeficiency virus) ludzki wirus kupione­go upośledzenia odporności, to wirus należący do rodziny Retroviridae, rodzaju LentMrus. W 1986 roku Międzynarodowy Komitet Tak­sonomii Wirusów wprowadził nazwy: HIV-1 i HIV-2 w miejsce (powszechnie do dziś używanej) HIV. Przodkiem HIV-1 jest Simian Immunodeficiency Virus (SIVcpz) występu­jący pierwotnie u szympansów z Afryki cen-
tralnej. HIV-2 występuje w Afryce zachodniej i pochodzi od SIVsm występującego u małpy Mangaby szarej (Cercocebus atys atys). Wiru­sy dostają się do krwiobiegu człowieka poprzez skaleczenia na skórze, niehigieniczne użytko­wanie igieł, relacje seksualne z zakażonymi ludźmi, zastosowanie zakażonej krwi pod­czas transfuzji. Wirusy wnikając do komó­rek układu odpornościowego, namnażają się w nich i niszczą je. Prowadzi to do dramatycz­nego w skutkach osłabienia odporności orga­nizmu. Jak na razie wirusa HIV można zniszczyć tylko poza organizmem - jest bar­dzo wrażliwy na działanie czynników śro­dowiska zewnętrznego (w temp. ponad 56°C wirus ginie po 30 minutach, a w temp. wrzenia wody - ginie na­tychmiast). AIDS to nie tylko groźna choro­ba, z którą medycyna, dziennie dzisiejszy, do końca nie potrafi sobie poradzić, lecz to również problem psychospołeczny, dotykający wszystkich dziedzin życia. Zakażenie może poprzez sporo lat nie dawać objawów klinicz­nych, mimo to osoba zarażona może zara­zić swojego partnera seksualnego, a kobieta przenieść zakażenie na płód albo noworodka. Dolegliwość ma podstępny przebieg, bez moż­liwości wyleczenia
Definicja ASKLEPIOS:
Co to jest bóg sztuki lekarskiej (w mitologii rzymskiej Eskulap). Syn Apollina, uczeń centaura Chirona, tata Machaona - internisty), Podalejrosa (chirurga) i Higiel. Jego atrybutami są wąż - znak ozdrowienia i aids.
Definicja ARTROPATIA:
Co to jest zarówno jego części chrzestnych, kostnych jak i łącznotkankowych (więzadła, torebka stawowa, ścięgna) w rezultacie długookresowych zaburzeń mechaniki stawu (dolegliwość zwyrodnieniowa) albo aids.
Definicja ANHEDONIA:
Co to jest a w dalszym ciągu wytrysk bez przeżywania orgazmu. Powodem jest brak czucia narządów płciowych o podłożu psychogennym (osobowości histeryczne albo obsesyjne); rzadko, o podłożu neurogennym aids.
Definicja ALBINIZM:
Co to jest bielactwo aids.

Czym jest AIDS znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: