Słownik aids co to znaczy.
Definicja AIDS. Co to jest zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną.

Czy przydatne?

Definicja AIDS

Co to znaczy AIDS: (z angielskiego: acąuked immune deficiency syndrome), zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną, wyrażającą się wystąpieniem wtórnych zakażeń bądź nowo­tworów, kończącą się zgonem, metodą zakaże­nia wirusem HIV. Wirus HIV - (ang, human immunodeficiency virus) ludzki wirus kupione­go upośledzenia odporności, to wirus należący do rodziny Retroviridae, rodzaju LentMrus. W 1986 roku Międzynarodowy Komitet Tak­sonomii Wirusów wprowadził nazwy: HIV-1 i HIV-2 w miejsce (powszechnie do dziś używanej) HIV. Przodkiem HIV-1 jest Simian Immunodeficiency Virus (SIVcpz) występu­jący pierwotnie u szympansów z Afryki cen-
tralnej. HIV-2 występuje w Afryce zachodniej i pochodzi od SIVsm występującego u małpy Mangaby szarej (Cercocebus atys atys). Wiru­sy dostają się do krwiobiegu człowieka poprzez skaleczenia na skórze, niehigieniczne użytko­wanie igieł, relacje seksualne z zakażonymi ludźmi, zastosowanie zakażonej krwi pod­czas transfuzji. Wirusy wnikając do komó­rek układu odpornościowego, namnażają się w nich i niszczą je. Prowadzi to do dramatycz­nego w skutkach osłabienia odporności orga­nizmu. Jak na razie wirusa HIV można zniszczyć tylko poza organizmem - jest bar­dzo wrażliwy na działanie czynników śro­dowiska zewnętrznego (w temp. ponad 56°C wirus ginie po 30 minutach, a w temp. wrzenia wody - ginie na­tychmiast). AIDS to nie tylko groźna choro­ba, z którą medycyna, dziennie dzisiejszy, do końca nie potrafi sobie poradzić, lecz to również problem psychospołeczny, dotykający wszystkich dziedzin życia. Zakażenie może poprzez sporo lat nie dawać objawów klinicz­nych, mimo to osoba zarażona może zara­zić swojego partnera seksualnego, a kobieta przenieść zakażenie na płód albo noworodka. Dolegliwość ma podstępny przebieg, bez moż­liwości wyleczenia
Definicja Astma:
Co to jest regularnie spotykaną chorobą. Na czym ona bazuje? Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli (na­gły, nieodwracalny skurcz mię­śni otaczających oskrzela), unie­możliwiające wydech aids co to jest.
Definicja AMINOACYDURIA:
Co to jest wydzielanie w moczu podwyższonych ilości jednego albo więcej aminokwasów aids definicja.
Definicja AMINOTRANSFERAZY:
Co to jest enzymy z klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych aminokwasów na a-ketoglutaran w celu przemiany w NHa~ aids co znaczy.
Definicja ALGODYSTROFIA:
Co to jest występu­jący przeważnie w rezultacie urazu. Charakteryzuje się bólem, obrzękiem, zaczerwienieniem skóry, nadmierną potliwością. System po­wstawania jest niejasny. Stosuje się leczenie przyczynowe aids słownik.

Czym jest AIDS znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: