Słownik aids co to znaczy.
Definicja AIDS. Co to jest zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną.

Czy przydatne?

Definicja AIDS

Co to znaczy Aids: (z angielskiego: acąuked immune deficiency syndrome), zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną, wyrażającą się wystąpieniem wtórnych zakażeń bądź nowo­tworów, kończącą się zgonem, metodą zakaże­nia wirusem HIV. Wirus HIV - (ang, human immunodeficiency virus) ludzki wirus kupione­go upośledzenia odporności, to wirus należący do rodziny Retroviridae, rodzaju LentMrus. W 1986 roku Międzynarodowy Komitet Tak­sonomii Wirusów wprowadził nazwy: HIV-1 i HIV-2 w miejsce (powszechnie do dziś używanej) HIV. Przodkiem HIV-1 jest Simian Immunodeficiency Virus (SIVcpz) występu­jący pierwotnie u szympansów z Afryki cen-
tralnej. HIV-2 występuje w Afryce zachodniej i pochodzi od SIVsm występującego u małpy Mangaby szarej (Cercocebus atys atys). Wiru­sy dostają się do krwiobiegu człowieka poprzez skaleczenia na skórze, niehigieniczne użytko­wanie igieł, relacje seksualne z zakażonymi ludźmi, zastosowanie zakażonej krwi pod­czas transfuzji. Wirusy wnikając do komó­rek układu odpornościowego, namnażają się w nich i niszczą je. Prowadzi to do dramatycz­nego w skutkach osłabienia odporności orga­nizmu. Jak na razie wirusa HIV można zniszczyć tylko poza organizmem - jest bar­dzo wrażliwy na działanie czynników śro­dowiska zewnętrznego (w temp. ponad 56°C wirus ginie po 30 minutach, a w temp. wrzenia wody - ginie na­tychmiast). AIDS to nie tylko groźna choro­ba, z którą medycyna, dziennie dzisiejszy, do końca nie potrafi sobie poradzić, lecz to również problem psychospołeczny, dotykający wszystkich dziedzin życia. Zakażenie może poprzez sporo lat nie dawać objawów klinicz­nych, mimo to osoba zarażona może zara­zić swojego partnera seksualnego, a kobieta przenieść zakażenie na płód albo noworodka. Dolegliwość ma podstępny przebieg, bez moż­liwości wyleczenia
Definicja ANGIOLOGIA:
Co to jest dział medycyny przeznaczony nauce o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych aids.
Definicja ACETYLOCHOLINA:
Co to jest choliny i kwasu octowego, neuroprzekaźnik. Zsyntetyzo-wana w 1867 roku poprzez niemieckiego chemika Adolfa von Bayera, a jej rola fizjologiczna została odnaleziona w 1921 roku poprzez niemieckiego aids.
Definicja AKATYZJA:
Co to jest psychiczne charak­teryzujące się poczuciem niepokoju i lęku. Bazuje na tym, iż pacjent mimo ogólnego zu­bożenia ruchowego, odczuwa przymus cho­dzenia (nie może usiedzieć spokojnie na miejscu aids.
Definicja ANGIOORGANOPATIE:
Co to jest organiczne naczyń krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zmian degeneracyjnych, zapalnych i zakrzepowych, które wywołują zwężenie albo zamknięcie światła naczyń, co w skutku prowadzi do aids.

Czym jest AIDS znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: