akademia medyczna co to znaczy
Definicja AKADEMIA MEDYCZNA. Co to jest lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów.

Czy przydatne?

Definicja AKADEMIA MEDYCZNA

Co to znaczy Akademia Medyczna: wyższa uczel­nia medyczna zajmująca się kształceniem lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów pielęgniarstwa. Jako samodzielne wyż­sze uczelnie, Akademie Medyczne powstały w 1950 roku z wydzielonych wydziałów uni­wersyteckich. W Polsce Akademie Medycz­ne znajdują się w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczeci­nie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu-Rokitnicy, a również Wojskowa Akademia Medyczna w Ło­dzi i Akademia Medyczna w Krakowie będąca częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego.
BassenaKornzweiga
Patrz także, zioła AKADEMIA MEDYCZNA:Nawrot Lekarski

Czym jest AKADEMIA MEDYCZNA znaczenie w Słownik chemiczny A .