Słownik akademia medyczna co to znaczy.
Definicja AKADEMIA MEDYCZNA. Co to jest lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów.

Czy przydatne?

Definicja AKADEMIA MEDYCZNA

Co to znaczy Akademia Medyczna: wyższa uczel­nia medyczna zajmująca się kształceniem lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów pielęgniarstwa. Jako samodzielne wyż­sze uczelnie, Akademie Medyczne powstały w 1950 roku z wydzielonych wydziałów uni­wersyteckich. W Polsce Akademie Medycz­ne znajdują się w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczeci­nie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu-Rokitnicy, a również Wojskowa Akademia Medyczna w Ło­dzi i Akademia Medyczna w Krakowie będąca częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego.
BassenaKornzweiga
Patrz także, zioła AKADEMIA MEDYCZNA:Nawrot Lekarski
Definicja ASKLEPIADES:
Co to jest przed naszą erą); grecki doktor i filozof, reformator medycyny starożytnej. Od około 90 r. przed naszą erą działał w Rzymie, stosował łatwe i naturalne środki lecznicze, jak: dieta, ruch, świeże akademia medyczna.
Definicja ANTYMETABOLITY:
Co to jest uniemożliwiające normalny przebieg przemiany materii w żywej komórce w konsekwencji zastępowania poprawnych metabolitów w istotnych procesach biochemicznych (na przykład nie wszystkie antybiotyki są akademia medyczna.
Definicja ALCHEMIA:
Co to jest chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się niepowodzeniem, opracowano jednak sze­reg nowych metod akademia medyczna.
Definicja ACETONURIA:
Co to jest symptom acetonemii charakte­ryzujący się nadmiernym wydalaniem aceto­nu z moczem, występujący na przykład w cukrzycy akademia medyczna.

Czym jest AKADEMIA MEDYCZNA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: