Słownik akrotomofilia co to znaczy.
Definicja AKROTOMOFILIA. Co to jest okaleczo­nym ciałem stanowi przedmiot dewiacyjnych za­chowań.

Czy przydatne?

Definicja AKROTOMOFILIA

Co to znaczy Akrotomofilia: zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie partner z okaleczo­nym ciałem stanowi przedmiot dewiacyjnych za­chowań seksualnych
Definicja ACHROMATYZM:
Co to jest choro­ba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w rezultacie upośledzenia funkcji czopków znajdujących się akrotomofilia.
Definicja ANIRIDIA:
Co to jest niedorozwój tęczówki; jest rzadką, obustronną chorobą występująca w czterech odmianach: z poprawną albo obniżoną ostrością wzroku, z guzem nerki Wilmsa, z upośledzeniem umysłowym. Nasilenie wady może akrotomofilia.
Definicja ASKLEPIADES:
Co to jest przed naszą erą); grecki doktor i filozof, reformator medycyny starożytnej. Od około 90 r. przed naszą erą działał w Rzymie, stosował łatwe i naturalne środki lecznicze, jak: dieta, ruch, świeże akrotomofilia.
Definicja AKLIMATYZACJA:
Co to jest zapew­niające sprawność organizmu w zmienionych uwarunkowaniach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych na przykład do wysokich tem­peratur bazuje na zwiększeniu wydzielania potu akrotomofilia.

Czym jest AKROTOMOFILIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: