Słownik aktywność co to znaczy.
Definicja AKTYWNOŚĆ. Co to jest na zwiększonej niż u innych osobników in­tensywności i.

Czy przydatne?

Definicja AKTYWNOŚĆ

Co to znaczy Aktywność: w psychologii - indywi­dualna cecha jednostki, która bazuje na zwiększonej niż u innych osobników in­tensywności i częstotliwości realizowanych czynności. Zdarzenie patologiczne charaktery­zujące się powiększoną aktywnością nosi nazwę tak zwany hiperaktywności, z kolei obniżona ak­tywność to tak zwany hipoaktywność 2) w radiolo­gii - liczba przemian jądrowych zachodzących w pierwiastku promieniotwórczym w jedno­stce czasu.
Patrz także, zioła AKTYWNOŚĆ:Owies ZwyczajnyTatarak ZwyczajnyWierzba Biała
Definicja ADRENOKORTYKOTROPINA:
Co to jest adrenokortykotropowy, kortykotropina; hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki mózgowej. ACTH jest jedno-łańcuchowym polipeptydem zawierającym 39 aminokwasów, którego moment aktywność.
Definicja ANTYEMETYKI:
Co to jest leki przeciwwymiotne; leki obniżające pobudliwość ośrodka wymiotnego i znoszące ruchy antyperystaltyczne żołądka, hamując odruchy wymiotne; użytkowane między innymi w chorobie lokomocyjnej aktywność.
Definicja ABSYNT:
Co to jest piołun); gorzki, moc­ny (pow. 60%) likier o zielonej barwie, uzy­skiwany poprzez macerację piołunu i innych ziół (raczej anyżu, kopru włoskiego i hy­zopu) i późniejszą destylację i barwienie aktywność.
Definicja ALODYNIA:
Co to jest występowanie bólu wywołanego poprzez impuls, który na ogół go nie wywołuje (na przykład łagodny dotyk aktywność.

Czym jest AKTYWNOŚĆ znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: