Słownik albuminy co to znaczy.
Definicja ALBUMINY. Co to jest starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które.

Czy przydatne?

Definicja ALBUMINY

Co to znaczy Albuminy: (tac. albumen - białko jaja); nazwa ta funkcjonowała już w starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które przyjmuje po ugotowaniu białą barwę. Białka stanowiące kluczową grupę białek oso­cza (50-60% białka całkowitego). Albuminy są cząsteczkami kulistymi, rozpuszczalnymi w wodzie o masie cząsteczkowej ok. 70 000. Są kluczowym faktorem odpowiedzialnym za utrzymanie ciśnienia koloidoonkotycznego w układzie naczyniowym. Biorą również udział w przenoszeniu związków aktywnych biologicz­nie, niekoniecznie rozpuszczalnych w wodzie, takich jak: kwasy tłuszczowe, witaminy, hor­mony. Obniżenie stężenia albumin w surowi­cy krwi - hipoalbuminemia występuje między innymi: w marskości wątroby, chorobach nerek i jelit i w niedożywieniu. Znaczna hipoalbumi­nemia prowadzi do stworzenia obrzęków
Definicja ANODERMA:
Co to jest bogato unerwiony nabłonek wyścielający kanał odbytu; jest on pozbawiony włosów, gruczołów łojowych i potowych. Miejsce połączenia A. ze skórą okolicy odbytu tworzy brzeg odbytu albuminy.
Definicja ABU BAKR AR RAZI:
Co to jest wła­ściwie - Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya al--Razi). Arabski uczony, jeden z największych lekarzy i alchemików średniowiecza. Rhazes napisał około 184 prac (do naszych czasów do­trwało 61), z albuminy.
Definicja ANTACIDA:
Co to jest kwas solny w żołądku, podwyższając pH. Użytkowane są wspomagająco w leczeniu dolegliwości wrzodowej żołądka i dwunastnicy i przy zarzucaniu treści żołądkowej do przełyku (przepuklina roztworu albuminy.
Definicja ALKALOIDY:
Co to jest o charak­terze zasadowym występujące w nie wszystkich roślinach. Nazwa wywodzi się od procesu łu­gowania produktów roślinnych celem wyod­rębnienia tych związków. Sposób ten po raz pierwszy zastosował albuminy.

Czym jest ALBUMINY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: