Słownik alchemia co to znaczy.
Definicja ALCHEMIA. Co to jest w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych.

Czy przydatne?

Definicja ALCHEMIA

Co to znaczy Alchemia: pierwotna edukacja chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się niepowodzeniem, opracowano jednak sze­reg nowych metod badawczych, oczyszczono sporo substancji chemicznych jak: kwas azoto­wy, solny, siarkowy. Do wybitnych alchemi­ków w Europie zalicza się Gebera z Cordoby, Alberta Wielkiego, Rajmunda Lullusa, Micha­ła Sędziwoja i Jana Fryderyka Bottgera artysty słynnej porcelany saskiej. Paracelsus odrzucił przedrostek al- i jako pierwszy użył terminu chemia.
ALDEHYD MRÓWKOWY - (HCHO) formal­dehyd, metanal; gaz o charakterystycznym za­pachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie, temp. wrzenia -19,5°C. Jego roztwór wodny o stęże­niu około 40% nosi nazwę formaliny. W rezultacie kondensacji aldehyd mrówkowy tworzy para-formaldehyd. Wykazuje mocne działanie bak­teriobójcze i denaturujące białka. Używa się go do odkażania i wyjaławiania elementów, do konserwacji preparatów anatomicznych, a również do wyrobu żywic syntetycznych i barw­ników
Definicja AMYLOIDOZA:
Co to jest uogólnione albo umiejscowione odkładanie się amyloidu poza komórkowo, w tkance śródmiąższowej różnych narządów, w sąsiedztwie włókien siateczki albo włókien kolagenu. Zajęte narządy są zwiększone i alchemia.
Definicja ANOKSJA:
Co to jest tkankach; spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, wstrząs) albo obecnością alchemia.
Definicja ANALGEZJA:
Co to jest odczuwania bólu; analgezja spowodowana może być poprzez chorobowe zaburzenie przewodzenia bodźców bólowych albo poprzez leki działające na ośrodkowy układ nerwowy przez blokowanie dopływu bodźców alchemia.
Definicja AZOTANY:
Co to jest estry kwasów azotowych. Azotyny są estrami kwasu azotawego HNOr Azotany są estrami kwasu azotowego HN03. i mają wykorzystanie w medycynie na przykład triazotan glicerolu (nitro-gliceryna). Połknięte alchemia.

Czym jest ALCHEMIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: