Słownik alchemia co to znaczy.
Definicja ALCHEMIA. Co to jest w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych.

Czy przydatne?

Definicja ALCHEMIA

Co to znaczy Alchemia: pierwotna edukacja chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się niepowodzeniem, opracowano jednak sze­reg nowych metod badawczych, oczyszczono sporo substancji chemicznych jak: kwas azoto­wy, solny, siarkowy. Do wybitnych alchemi­ków w Europie zalicza się Gebera z Cordoby, Alberta Wielkiego, Rajmunda Lullusa, Micha­ła Sędziwoja i Jana Fryderyka Bottgera artysty słynnej porcelany saskiej. Paracelsus odrzucił przedrostek al- i jako pierwszy użył terminu chemia.
ALDEHYD MRÓWKOWY - (HCHO) formal­dehyd, metanal; gaz o charakterystycznym za­pachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie, temp. wrzenia -19,5°C. Jego roztwór wodny o stęże­niu około 40% nosi nazwę formaliny. W rezultacie kondensacji aldehyd mrówkowy tworzy para-formaldehyd. Wykazuje mocne działanie bak­teriobójcze i denaturujące białka. Używa się go do odkażania i wyjaławiania elementów, do konserwacji preparatów anatomicznych, a również do wyrobu żywic syntetycznych i barw­ników
Definicja ANTROMASTOIDEKTOMIA:
Co to jest opierający na otwarciu jamy sutkowej i wycięciu komórek powietrznych w obrębie wyrostka sutkowatego czaszki, w taki sposób, by powstała jedna, rozległa jama. Użytkowana w ostrym i przewlekłym alchemia.
Definicja ALOES:
Co to jest jednoliściennych sukulentów liściowych z rodz. aloesowa-tych obejmujący około 200 do niego formy: drzewiaste, krzewiaste, byliny i liany. Aloes szeroko używany jest w medycynie i kosmetyce, wykazuje alchemia.
Definicja ALASTRINUM:
Co to jest ospa prawdziwa alchemia.
Definicja AEROGASTRIA:
Co to jest nadmiar powietrza w żo­łądku, występujący w konsekwencji połykania (na przykład w rezultacie aerofagii alchemia.

Czym jest ALCHEMIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: