Słownik alergiczny nieżyt nosa co to znaczy.
Definicja ALERGICZNY NIEŻYT NOSA. Co to jest populacji, jego specjalne nasilenie występu­je w.

Czy przydatne?

Definicja ALERGICZNY NIEŻYT NOSA

Co to znaczy Alergiczny Nieżyt Nosa: katar sienny; częstość występowania ocenia się na 10-15% populacji, jego specjalne nasilenie występu­je w momencie dojrzewania, może mieć charak­ter całoroczny albo sezonowy, (zwany częściej katarem siennym). Ostra sezonowa postać alergicznego nieżytu nosa (pyłkowica), wy­woływana jest poprzez przenoszone z wiatrem pyłki. Postać wiosenna związana jest z pył­kami drzew, postać letnia z kolei pyłkami traw i chwastów. Rzadziej powodem mogą być zarodniki grzybów. Symptomy to: świąd nosa, brzegów ust, gardła i oczu występujący nagle albo rozwijający się bez pośpiechu od początku okre­su pyłkowego. Towarzyszy im łzawienie, ki­chanie, wodnista wydzielina z nosa. Czasami pojawiają się także ból głowy, drażliwość strata łaknienia, depresja i bezsenność. Spojówki są przekrwione, śluzówka nosa obrzęknięta i sinoczerwona. Może dołączyć się kaszel. Roz­poznanie potwierdzają odpowiednie testy alergiczne. Symptomy ustępują po zaprzesta­niu kontaktu z alergenem. Całoroczny aler­giczny nieżyt nosa - etiologia jest w zasadzie nieznana, uważane jest jednak, iż jedną z naj­ważniejszych przyczyn jest alergia na roztocze. Choruje około 2-4% populacji, dolegliwość rozpo­czyna się w dzieciństwie. Pośród najczęstszych objawów zmienia się: kichanie, wodnisty katar, niemiły symptom kapania z nosa, świąd skóry, czasami zaburzenia węchu.
Patrz także, zioła ALERGICZNY NIEŻYT NOSA:Rumianek Pospolity
Definicja ALERGICZNE ZAPALENIE PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH:
Co to jest dolegliwość płuc spowodowana poprzez antygeny pochodzenia organicznego inhalowane w formie pyłu. An­tygenami są: promieniowce termofilne, zarod­niki grzybów, pełzaki i bakterie Gram-ujemne alergiczny nieżyt nosa.
Definicja AKROMEGALIA:
Co to jest wywołana w większości przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej kierująca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrzałym. Jej przykładem wy­stępującym w wieku dziecięcym jest alergiczny nieżyt nosa.
Definicja ARSZENIK:
Co to jest nazwa tlenku arsenu; jest białym, słabo rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i zasadach, jest toksyczny. Fakt, iż jest substancją bez smaku i zapachu o w miarę łatwej alergiczny nieżyt nosa.
Definicja AKATYZJA:
Co to jest psychiczne charak­teryzujące się poczuciem niepokoju i lęku. Bazuje na tym, iż pacjent mimo ogólnego zu­bożenia ruchowego, odczuwa przymus cho­dzenia (nie może usiedzieć spokojnie na miejscu alergiczny nieżyt nosa.

Czym jest ALERGICZNY NIEŻYT NOSA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: