Słownik alkaloidy co to znaczy.
Definicja ALKALOIDY. Co to jest nie wszystkich roślinach. Nazwa wywodzi się od procesu łu­gowania.

Czy przydatne?

Definicja ALKALOIDY

Co to znaczy Alkaloidy: związki organiczne o charak­terze zasadowym występujące w nie wszystkich roślinach. Nazwa wywodzi się od procesu łu­gowania produktów roślinnych celem wyod­rębnienia tych związków. Sposób ten po raz pierwszy zastosował niemiecki chemik Wil­helm Sertrurner w 1804 roku wyodrębniając z opium alkaliod - morfinę. Mają mocne dzia­łanie na organizmy żywe i dlatego są wyko­rzystywane jako trucizny, środki pobudzające albo znieczulające. Znanych jest kilka tys. alkaloidów, z czego około 80 użytkowanych jest w lecznictwie. Do alkaloidów należą między innymi: kurara, kofeina, strychnina, morfina, chinina, kokaina, nikotyna.
Patrz także, zioła ALKALOIDY:Dąb SzypułkowyDynia ZwyczajnaGlistnik Jaskółcze ZieleRozchodnik OstryRuta Zwykła
Definicja APOFERRYTYNA:
Co to jest białko transportujące jony żelaza w komórkach ściany jelita. Łączy się z wchłoniętymi jonami żelazowymi tworząc ferrytynę, a ta natomiast w przypadku potrzeby uwalnia żelazo do krwioobiegu alkaloidy.
Definicja ANTYONKOGENY:
Co to jest przemianę nowotworową komórek. Efektem ich defektu jest wyeliminowanie systemów skutecznej naprawy uszkodzonego w rezultacie różnych mechanizmów fizycznych i chemicznych materiału genetycznego (DNA alkaloidy.
Definicja AUTOPLASTYKA:
Co to jest ubytku tkankowego swoimi tkankami chorego (na przykład przeszczep mięśnia brzuchatego łydki w miejsce ubytku tkanek miękkich podudzia stworzonych w rezultacie urazu - autoprzeszczep; 2) zapadnięcie alkaloidy.
Definicja ATOPIA:
Co to jest immunologiczne wynikające z reakcji nadwrażliwości typu I, gdzie antygen (alergen) łączy się ze specyficznym przeciwciałem typu Ig E związanym z komórkami tucznymi w tkankach albo granulocytem alkaloidy.

Czym jest ALKALOIDY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: