Słownik ambulatorium co to znaczy.
Definicja AMBULATORIUM. Co to jest służby zdrowia przeznaczoną do udzielania podstawowej pomocy.

Czy przydatne?

Definicja AMBULATORIUM

Co to znaczy AMBULATORIUM: dosłownie: lecznica dla chorych przychodzących; placówka służby zdrowia przeznaczoną do udzielania podstawowej pomocy medycznej, znajdująca się na ustalonym terenie (na przykład pow., miasto, zakład pracy, szkoła i tym podobne)
Definicja ALLELE:
Co to jest formy tego samego genu. Allele zajmują to samo miejsce w chromosomach homologicznych. Determinują one występowanie różnych odmian danej cechy (na przykład żółta i zielona barwa nasion ambulatorium co znaczy.
Definicja ACHROMATYZM:
Co to jest choro­ba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w rezultacie upośledzenia funkcji czopków znajdujących się ambulatorium krzyżówka.
Definicja ACETYLOCHOLINA:
Co to jest choliny i kwasu octowego, neuroprzekaźnik. Zsyntetyzo-wana w 1867 roku poprzez niemieckiego chemika Adolfa von Bayera, a jej rola fizjologiczna została odnaleziona w 1921 roku poprzez niemieckiego ambulatorium co to jest.
Definicja Automatyzm:
Co to jest druchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości ambulatorium słownik.

Czym jest AMBULATORIUM znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: