Słownik ametastazja co to znaczy.
Definicja AMETASTAZJA. Co to jest zaburzenie rozwoju tkanek, opierające na braku prawidłowej.

Czy przydatne?

Definicja AMETASTAZJA

Co to znaczy AMETASTAZJA: (gr. zaprzeczenie); definicja z zakresu embriologii znaczy zaburzenie rozwoju tkanek, opierające na braku prawidłowej migracji komórek, co może aby powodem różnych patologii klinicznych n| okrężnica olbrzymia wywołana brakier zwojów nerwowych w ścianie jelita
Definicja ASTENIA:
Co to jest psychopatolo-gicznych o znacznej różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego i od osobowości chorego. Na obraz astenii składają się przeważnie: złe samopoczucie, drażliwość ametastazja co znaczy.
Definicja AUTOWAKCYNACJA:
Co to jest przygotowanej uprzednio autoszczepionki podskórnie albo rzadziej domięśniowo we wzrastających dawkach, co 2 dni poprzez moment ok. miesiąca. Stosuje się przeważnie w leczeniu zakażeń gronkowcowych ametastazja krzyżówka.
Definicja ALIENACJA:
Co to jest więzi ze środowiskiem społecznym, charakterystycz­na dla sporych ośrodków miejskich w społe­czeństwach przemysłowych. Definicja alienacji wprowadzone zostało poprzez Georga Wilhel­ma Friedricha ametastazja co to jest.
Definicja ANKSJOLITYKI:
Co to jest leki przeciwlękowe o różnym nasileniu działania nasennego i uspokajającego. Długookresowe ich wykorzystywanie może prowadzić do uzależnienia ametastazja słownik.

Czym jest AMETASTAZJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: