Słownik aminopeptydazy co to znaczy.
Definicja AMINOPEPTYDAZY. Co to jest egzopeptydazy działające na N-końcowe wiązania peptydowe.

Czy przydatne?

Definicja AMINOPEPTYDAZY

Co to znaczy Aminopeptydazy: egzopeptydazy działające na N-końcowe wiązania peptydowe polipeptydów i oligopeptydów
Definicja AKLAZJA PRZYNASADOWA:
Co to jest dolegliwość cha­rakteryzująca się występowaniem mnogich wyrośli kostno-chrzęstnych w rejonie przynasad kości; schorzenie to prowadzi do defor­macji przynasad i w skutku skrócenia kości aminopeptydazy.
Definicja ARTROGRYPOZA:
Co to jest wrodzona; istotę dolegliwości stanowią zaburzenia rozwoju mięśni na kroku płodowym. Następstwem tego jest upośledzenie rozwoju i wtórne bliznowacenie mięśni, co skutkuje ograniczenie ruchów i aminopeptydazy.
Definicja ALBUMINY:
Co to jest białko jaja); nazwa ta funkcjonowała już w starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które przyjmuje po ugotowaniu białą barwę. Białka stanowiące kluczową grupę białek oso­cza (50-60 aminopeptydazy.
Definicja ANOKSJA:
Co to jest tkankach; spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, wstrząs) albo obecnością aminopeptydazy.

Czym jest AMINOPEPTYDAZY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: