Słownik aminotransferazy co to znaczy.
Definicja AMINOTRANSFERAZY. Co to jest przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas.

Czy przydatne?

Definicja AMINOTRANSFERAZY

Co to znaczy AMINOTRANSFERAZY: transaminazy: enzymy z klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych aminokwasów na a-ketoglutaran w celu przemiany w NHa~. Do głownych aminotransferaz zalicza się aminotransfera-zę asparaginową (AspAT) katalizującą przeniesienie ekipy aminowej z asparaginianu na a-ketoglutaran i aminotransferazę alaninową (AlAT) katlizującą przeniesienie ekipy aminowej z alaniny na aketoglutaran. W klinice znaczy się ich poziom w surowicy krwi, w diagnostyce chorób wątroby i zawału mięśnia sercowego
Definicja APETYT:
Co to jest spożycia pokarmu uwarunkowana bodźcami zewnętrznymi i doświadczeniem a również uczucie przyjemności łączące się z jedzeniem. A. w relacji do różnych pokarmów jest niejednolity, a przy tym zmienny, co aminotransferazy co znaczy.
Definicja AEROFAGIA:
Co to jest symptom czynnościowy, który po­lega na połykaniu powietrza. Prowadzi do wzdęcia, odbijań, wymiotów i bólów w nad­brzuszu. Występuje u osób z pewnymi cho­robami przewodu pokarmowego i u osób z nerwicą aminotransferazy krzyżówka.
Definicja AORTOGRAFIA:
Co to jest radiologiczne badanie aorty z użyciem kontrastu; kontrast podaje się poprzez szczególny cewnik wprowadzony do aorty wstecznie poprzez jedną z tętnic udowych w znieczuleniu miejscowym aminotransferazy co to jest.
Definicja AKROFILIA:
Co to jest zaburzenie preferencji seksual­nych, gdzie wysokość stanowi przedmiot de­wiacyjnych zachowań seksualnych aminotransferazy słownik.

Czym jest AMINOTRANSFERAZY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: