Słownik aminotransferazy co to znaczy.
Definicja AMINOTRANSFERAZY. Co to jest przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas.

Czy przydatne?

Definicja AMINOTRANSFERAZY

Co to znaczy Aminotransferazy: transaminazy: enzymy z klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych aminokwasów na a-ketoglutaran w celu przemiany w NHa~. Do głownych aminotransferaz zalicza się aminotransfera-zę asparaginową (AspAT) katalizującą przeniesienie ekipy aminowej z asparaginianu na a-ketoglutaran i aminotransferazę alaninową (AlAT) katlizującą przeniesienie ekipy aminowej z alaniny na aketoglutaran. W klinice znaczy się ich poziom w surowicy krwi, w diagnostyce chorób wątroby i zawału mięśnia sercowego
Definicja APOENZYM:
Co to jest enzymu, aktywny dopiero po połączeniu ze składnikiem niebiałkowym (koenzymem). Apoenzym decyduje o swoistości enzymu, a regularnie również o rodzaju reakcji na przykład dekarboksylację i aminotransferazy.
Definicja ANTROMASTOIDEKTOMIA:
Co to jest opierający na otwarciu jamy sutkowej i wycięciu komórek powietrznych w obrębie wyrostka sutkowatego czaszki, w taki sposób, by powstała jedna, rozległa jama. Użytkowana w ostrym i przewlekłym aminotransferazy.
Definicja AEROGASTRIA:
Co to jest nadmiar powietrza w żo­łądku, występujący w konsekwencji połykania (na przykład w rezultacie aerofagii aminotransferazy.
Definicja APOLIPOPROTEINY:
Co to jest białkowa lipoproteid. A. stanowią nośnik nierozpuszczalnych lipidów w surowicy krwi. Sposobem ultrawirowania i elektroforezy (użytkowana w diagnostycelaboratoryjnej zaburzeń gospodarki lipidowej aminotransferazy.

Czym jest AMINOTRANSFERAZY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: