aminotransferazy co to znaczy
Definicja AMINOTRANSFERAZY. Co to jest przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas.

Czy przydatne?

Definicja AMINOTRANSFERAZY

Co to znaczy Aminotransferazy: transaminazy: enzymy z klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych aminokwasów na a-ketoglutaran w celu przemiany w NHa~. Do głownych aminotransferaz zalicza się aminotransfera-zę asparaginową (AspAT) katalizującą przeniesienie ekipy aminowej z asparaginianu na a-ketoglutaran i aminotransferazę alaninową (AlAT) katlizującą przeniesienie ekipy aminowej z alaniny na aketoglutaran. W klinice znaczy się ich poziom w surowicy krwi, w diagnostyce chorób wątroby i zawału mięśnia sercowego

Czym jest AMINOTRANSFERAZY znaczenie w Słownik chemiczny A .