Słownik amiotrofia co to znaczy.
Definicja AMIOTROFIA. Co to jest Podłożem zmian zanikowych może być: zanik mięśni miogen-ny albo.

Czy przydatne?

Definicja AMIOTROFIA

Co to znaczy Amiotrofia: zanik mięśni; pomniejszenie masy mięśni szkieletowych. Podłożem zmian zanikowych może być: zanik mięśni miogen-ny albo miopatyczny - przeważnie wrodzony i postępujący jako następstwo wrodzonego zaburzenia przemiany materii mięśni, z układowym niedoborem enzymatycznym. Ten typ zaniku mięśni może być także wtórny przy zapaleniu mięśni, w tych chorobach jak: szkorbut, hemofilia, po rozległych urazach mechanicznych, oparzeniu; zanik mięśni neutralny w dziedzicznym zwyrodnieniu nerwowo-korzeniowym, neuropatii zwyrodnieniowej, jako idiopatyczny: w chorobach Duchenn'e, Erba-Landouzy'ego; jako neuralgiczny: w chorobach splotu barkowego, jako mózgowo-rdzeniowy w stwardnieniu zanikowym bocznym, postępującym porażeniu opuszkowym; zanik mięśni neurogenny albo neuropatyczny - jako rezultat ubytku, rozpadu przynależnych nerwów - uszkodzenie drugiego neuronu ruchowego na przykład poliomyelitis, polioneuropatie toksyczne, w syringomielii; zanik mięśni prosty ścieczenie włókien albo ubytek ilościowy włókien mięśniowych w wyniszczeniu, starości, z nieczynności
Definicja AUDIOMETRIA:
Co to jest słuchu realizowane dzięki audiometru; badając przewodnictwo powietrzne stosuje się częstotliwości od 125Hz do 10000Hz nadawane w odstępach oktawowych, a częściowo półoktawowych, z kolei badając amiotrofia.
Definicja ABULIA:
Co to jest osłabienie albo brak woli, niemożność podjęcia decyzji, powodują­ce spadek energii życiowej i pomniejszenie potrzeb i zainteresowań. Może być symptomem przemijającym albo długotrwałym występują­cym w amiotrofia.
Definicja ANORCHIA:
Co to jest znikających jąder; u 1/20000 mężczyzn, jądra uprzednio obecne zostają zresorbowane w życiu płodowym albo po urodzeniu. Mężczyźni ci mają niedorozwinięte narządy płciowe zewnętrzne (moszna i prącie amiotrofia.
Definicja AFEKTYWNE CHOROBY:
Co to jest afektywne; ekipa chorób, gdzie kluczowym ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie. Dolegliwości afektywne występu­ją zazwyczaj po 30r.ż., pomiędzy etapami chorobo­wymi następuje amiotrofia.

Czym jest AMIOTROFIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: