Słownik amyloidoza co to znaczy.
Definicja AMYLOIDOZA. Co to jest amyloidu poza komórkowo, w tkance śródmiąższowej różnych narządów.

Czy przydatne?

Definicja AMYLOIDOZA

Co to znaczy Amyloidoza: skrobiawica; uogólnione albo umiejscowione odkładanie się amyloidu poza komórkowo, w tkance śródmiąższowej różnych narządów, w sąsiedztwie włókien siateczki albo włókien kolagenu. Zajęte narządy są zwiększone i twardsze -słoninopodobne. Amyloid to białko przypominające skrobię, występuje w organizmie przy długo trwających procesach zapalnych, zaburzając poprawną wymianę pomiędzy krwią a komórkami. Skrobiawica uogólniona: pierwotna (występuje rzadko); rodzinna (na przykład gorączka śródziemnomorska, z odkładaniem się amyloidu w nerkach); wtórna (najczęstsza, towarzyszy nie wszystkim przewlekłym chorobom fundamentalnym). Amyloid A, odkłada się w wątrobie, śledzionie, nerkach, nadnerczach, przewodzie pokarmowym przy: zapaleniach szpiku kostnego, rozstrzeniach oskrzeli, gruźlicy, kile, trądzie, RZS, kolagenozach, chorobie Crohna, ziarnicy złośliwej. Amyloid L odkłada się w mięśniu serca, języku, przewodzie pokarmowym, nerkach, nerwach w szpiczaku mnogim, Ch. Waldenstroma. Amyloid B odkłada się w ścięgnach i stawach chorych dializowanych. Skrobiawica umiejscowiona: na przykład odkładanie się amyloidu E w trzustce w przebiegu cukrzycy typu II. Symptomy kliniczne zależne są od miejsca, gdzie odkłada się amyloid - w razie nerek występuje białkomocz, zespół nerczycowy, serca (kardiomiopatia), przewód pokarmowy (biegunki, zespół złego wchłaniania, układ nerwowy - polineuropatie), skóra (złogi lokalne). Leczenie: w skrobiawicy wtórnej bazuje na leczeniu dolegliwości podstawowej. Rokowanie w skrobiawicy nerek i serca jest negatywne
Definicja ADIUWANT:
Co to jest substancja niewykazująca czynności biologicznej, wzmacniająca jednak skuteczność aktywnych preparatów, którym to­warzyszy amyloidoza.
Definicja AEROFAGIA:
Co to jest symptom czynnościowy, który po­lega na połykaniu powietrza. Prowadzi do wzdęcia, odbijań, wymiotów i bólów w nad­brzuszu. Występuje u osób z pewnymi cho­robami przewodu pokarmowego i u osób z nerwicą amyloidoza.
Definicja AKLAZJA PRZYNASADOWA:
Co to jest dolegliwość cha­rakteryzująca się występowaniem mnogich wyrośli kostno-chrzęstnych w rejonie przynasad kości; schorzenie to prowadzi do defor­macji przynasad i w skutku skrócenia kości amyloidoza.
Definicja ACHROMATYZM:
Co to jest choro­ba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w rezultacie upośledzenia funkcji czopków znajdujących się amyloidoza.

Czym jest AMYLOIDOZA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: