Słownik anafilaksja co to znaczy.
Definicja ANAFILAKSJA. Co to jest klinicznych wywołujący gwałtowną reakcję alergiczną typu I.

Czy przydatne?

Definicja ANAFILAKSJA

Co to znaczy Anafilaksja: wstrząs anafilaktyczny; zespół charakterystycznych objawów klinicznych wywołujący gwałtowną reakcję alergiczną typu I kierującą do aktywacji mastocytów i bazofilów, uwalniania z nich mediatorów i odpowiedzi narządów docelowych. Występowanie reakcji anafilaktycznych u ludzi jest uwarunkowane w większości przypadków obecnością przeciwciał klasy IgE. Przeciwciała te wiążą się z receptorem komórek tucznych albo bazofilów i doprowadzają do uruchomienia systemów prowadzących do wyrzutu z tych komórek mediatorów reakcji alergicznej. Hi-stamina i inne mediatory komórek tucznych powodują natychmiastową reakcję, z kolei cytokiny najprawdopodobniej ją nasilają i przdłużają. Następstwem wyrzutu mediatorów są wielorakie symptomy. Symptomy wstępne pojawia-ją się zazwyczaj pośrodku kilku min. po podaniu środka wywołującego reakcję. Pierwszym symptomem jest złe samopoczucie chorego, w dalszym ciągu pojawiają się swędzenie dłoni, stóp, nosa, oczu, uczucie gorąca, rumień i omdlenie. W nie wszystkich sytuacjach może dochodzić do straty przytomności. Startowy świąd i zaczerwienienie skóry mogą się w dalszym ciągu przekształcić w pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy. Występuje również obrzęk krtani, który może doprowadzić do uduszenia i rozwinąć się w ciężki atak astmy. Spis czynników wywołujących reakcję anafilaktyczną jest bardzo długa. Przeważnie należą do nich leki (penicylina), hormony peptydowe (insulina, ACTH), enzymy (streptokinaza), środki cieniujące, leki użytkowane do znieczulenia i zwiotczające mięśnie, a również krew, osocze, immunoglobu-liny (na przykład przy przetaczaniu krwi). Regularnie reakcje anatilaktyczne wywołuje jad owadów żądlących
Definicja AKTYWNOŚĆ:
Co to jest indywi­dualna cecha jednostki, która bazuje na zwiększonej niż u innych osobników in­tensywności i częstotliwości realizowanych czynności. Zdarzenie patologiczne charaktery­zujące się powiększoną anafilaksja.
Definicja ASFIKSJA:
Co to jest uduszenie; zahamowanie ruchów oddechowych w bezdechu pochodzenia neurologicznego (uszkodzenie mózgu) albo zablokowania dróg oddechowych (ciało obce, nasada języka u chorych nieprzytomnych, woda u anafilaksja.
Definicja AFEKTYWNE CHOROBY:
Co to jest afektywne; ekipa chorób, gdzie kluczowym ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie. Dolegliwości afektywne występu­ją zazwyczaj po 30r.ż., pomiędzy etapami chorobo­wymi następuje anafilaksja.
Definicja ASPARAGINIAN:
Co to jest kwas; aminokwas zawierający w łańcuchu bocznym dwie karboksylowe ekipy o odczynie kwaśnym. To jest neuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym układzie nerwowym (raczej w korze mózgu). Przy udziale A anafilaksja.

Czym jest ANAFILAKSJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: