Słownik angiografia co to znaczy.
Definicja ANGIOGRAFIA. Co to jest opierające na wykonaniu serii zdjęć (angiogramów) po uprzednim.

Czy przydatne?

Definicja ANGIOGRAFIA

Co to znaczy Angiografia: arteriografia; badanie rentgenowskie naczyń krwionośnych opierające na wykonaniu serii zdjęć (angiogramów) po uprzednim wprowadzeniu do nich środka cieniującego. Z uwagi na wysoki stopień powikłań związanych z podawaniem środka cieniującego stosuje się nowocześniejsze, bezpieczniejsze sposoby. Angiografia cyfrowa subtrakcyjna - (DSA, CAS) nowoczesna sposób obrazowania naczyń krwionośnych, która umożliwia uzyskiwanie obrazów o dobrej jakości przy mniejszej ilości środka cieniującego i przy małych różnicach kontrastu. Angiografia sposobem tomografii komputerowej - umożliwia otrzymanie trójwymiarowych obrazów naczynia po podaniu środka cieniującego przy użyciu tomografii komputerowej. Angiografia sposobem rezonansu magnetycznego - umożliwia uwidocznienie naczyń krwionośnych i przepływu krwi bez podawania środka cieniującego
Definicja ATELOSTEOGENEZJA:
Co to jest rodzaj śmiertelnej osteochondrodestrofii występującej u noworodków (krótkie kończyny, maczugowate stopy, rozszczep podniebienia angiografia.
Definicja ABSORPCJI WIDMO:
Co to jest miara ilości światła 0 określonej długości fali, które ulega po­chłonięciu, gdy światło przechodzi poprzez jakąś substancję. Widmo absorpcji jest cha­rakterystyczne dla każdego związku che­micznego angiografia.
Definicja ANABIOZA:
Co to jest utajonego charakteryzujący się maksymalnym ograniczeniem czynności życiowych w niedogodnych uwarunkowaniach środowiska. Po zmianie warunków na bardziej dogodne organizm może przejść w stan normalnej angiografia.
Definicja ANIRIDIA:
Co to jest niedorozwój tęczówki; jest rzadką, obustronną chorobą występująca w czterech odmianach: z poprawną albo obniżoną ostrością wzroku, z guzem nerki Wilmsa, z upośledzeniem umysłowym. Nasilenie wady może angiografia.

Czym jest ANGIOGRAFIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: