Słownik anoksja co to znaczy.
Definicja ANOKSJA. Co to jest ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre.

Czy przydatne?

Definicja ANOKSJA

Co to znaczy ANOKSJA: brak tlenu w tkankach; spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, wstrząs) albo obecnością czynników uniemożliwiających wymianę tlenu pomiędzy krwią, a tkankami. Po pewnym czasie, różnym dla różnych tkanek, dochodzi do ich martwicy. W obniżonej temp. otoczenia czas ten można wydłużyć; amputowana kończyna górna ulega martwicy (tkanka mięśniowa) po 6 godzinach w temp. pokojowej, w temp. zbliżonej do 4°C czas ten wydłuża się do 12 godz.; umiejscowienie obciętej w rezultacie urazu kończyny w worku wypełnionym jałową 0,9% solą albo jej owinięcie namoczoną w soli jałową gazą, a w dalszym ciągu umieszczenie worka w wodzie z lodem przedłuża moment przydatności kończyny do replantacji
Definicja AREFLEKSJA:
Co to jest pojawia się w rezultacie uszkodzenia którejkolwiek części łuku odruchowego, czyli zarówno jego części doprowadzającej (aferentnej), odprowadzającej (eferentnej) jak także odcinka ośrodkowego. A anoksja co znaczy.
Definicja AEROFAGIA:
Co to jest symptom czynnościowy, który po­lega na połykaniu powietrza. Prowadzi do wzdęcia, odbijań, wymiotów i bólów w nad­brzuszu. Występuje u osób z pewnymi cho­robami przewodu pokarmowego i u osób z nerwicą anoksja krzyżówka.
Definicja ASYSTOLIA:
Co to jest skurczów komór serca z brakiem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego w EKG, co prowadzi do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych (brak tętna, nieoznaczalne ciśnienie tętnicze krwi).Po anoksja co to jest.
Definicja ASPARAGINA:
Co to jest endogenny, amid kwasu asparaginowego albo kwasu amino bursztynowego; powszechny składnik białek. Odgrywa znaczną rolę w metabolicznych procesach układu nerwowego wpływając na stan umysłowy (spokój anoksja słownik.

Czym jest ANOKSJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: