Słownik anoksja co to znaczy.
Definicja ANOKSJA. Co to jest ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre.

Czy przydatne?

Definicja ANOKSJA

Co to znaczy Anoksja: brak tlenu w tkankach; spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, wstrząs) albo obecnością czynników uniemożliwiających wymianę tlenu pomiędzy krwią, a tkankami. Po pewnym czasie, różnym dla różnych tkanek, dochodzi do ich martwicy. W obniżonej temp. otoczenia czas ten można wydłużyć; amputowana kończyna górna ulega martwicy (tkanka mięśniowa) po 6 godzinach w temp. pokojowej, w temp. zbliżonej do 4°C czas ten wydłuża się do 12 godz.; umiejscowienie obciętej w rezultacie urazu kończyny w worku wypełnionym jałową 0,9% solą albo jej owinięcie namoczoną w soli jałową gazą, a w dalszym ciągu umieszczenie worka w wodzie z lodem przedłuża moment przydatności kończyny do replantacji
Definicja ARGININEMIA:
Co to jest rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu argininy w rezultacie defektu enzymatycznego argininazy (rozkład argininy do ornityny i mocznika), powodujące opóźnienie rozwoju, drgawki, powiększone anoksja.
Definicja ANGIOULTRASONOGRAFIA:
Co to jest tętniczych i żylnych przy zastosowaniu fal ultradźwiękowych. Umożliwia ocenę położenia, wielkości i budowy naczynia (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa), obrazuje obecność skrzeplin w jego świetle anoksja.
Definicja ANTYKONCEPCJA:
Co to jest antykoncepcja może być użytkowana zarówno poprzez mężczyzn jak i kobiety w sposób okresowy albo ciągły. Znajdują tu wykorzystanie: doustne środki antykoncepcyjne, prezerwatywy, środki plemnikobójcze anoksja.
Definicja AFLATOKSYNY:
Co to jest produkowane poprzez pleśń grzyba Aspergillus flavus i Aspe-ogillus fumigatus wykazujące działanie tok­syczne, mutageniczne i teratogeniczne na tkanki i organizmy zwierząt, ludzi i roślin. Znajdowane anoksja.

Czym jest ANOKSJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: