Słownik anoksybionty co to znaczy.
Definicja ANOKSYBIONTY. Co to jest pasożytnicze (na przykład glista ludzka), mogące rozwijać się.

Czy przydatne?

Definicja ANOKSYBIONTY

Co to znaczy Anoksybionty: bakterie (na przykład Escherichia Coli) i robaki pasożytnicze (na przykład glista ludzka), mogące rozwijać się zarówno w uwarunkowaniach tlenowych jak i beztlenowych. Nie wykorzystują tlenu w swych przemianach metabolicznych, ale nie jest on dla nich zabójczy jak dla bezwzględnych anaerobów
Definicja ACETOOCTAN:
Co to jest orga­niczny kwas będący jednym z trzech ciał keto­nowych w organizmie człowieka. Acetooctan ulega samoistnej dekarboksylacji do ace­tonu, albo zostaje przekształcony w 3-hydroksymaślan pod wpływem anoksybionty.
Definicja ANTROPOMETRIA:
Co to jest badawczych w antropologii opartych na pomiarach ludzkiego ciała. Mierzy odcinki między punktami antropometrycznymi, obwody, kąty pomiędzy liniami i płaszczyznami ciała albo szkieletu. Z tych obliczeń anoksybionty.
Definicja AREFLEKSJA:
Co to jest pojawia się w rezultacie uszkodzenia którejkolwiek części łuku odruchowego, czyli zarówno jego części doprowadzającej (aferentnej), odprowadzającej (eferentnej) jak także odcinka ośrodkowego. A anoksybionty.
Definicja ACETYLOCHOLINA:
Co to jest choliny i kwasu octowego, neuroprzekaźnik. Zsyntetyzo-wana w 1867 roku poprzez niemieckiego chemika Adolfa von Bayera, a jej rola fizjologiczna została odnaleziona w 1921 roku poprzez niemieckiego anoksybionty.

Czym jest ANOKSYBIONTY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: