Słownik antygen co to znaczy.
Definicja ANTYGEN. Co to jest pobudzające organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzone.

Czy przydatne?

Definicja ANTYGEN

Co to znaczy Antygen: substancje białkowe, polisacharydowe albo kwasy nukleinowe pobudzające organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzone do organizmu z zewnątrz, na przykład bakterie, obce białka (przeszczepy narządów albo tkanek, transfuzje krwi, surowice i szczepionki), są również obecne wewnątrz organizmu naturalnie i w przypadkach patologicznych stymulują organizm do produkcji przeciwciał. Wykazują umiejętność swoistego reagowania z przeciwciałami (cząsteczki przeciwciała rozpoznają miejsce wiązania w antygenie - epitop albo determinanta anty-genowa) w rezultacie, których dochodzi do zlepiania (aglutynacji), wytrącania(sedymentacji) albo rozpuszczania (lizy)
Definicja ANTYANDROGENY:
Co to jest umiejętność konkurencji o receptor androgenowy i tym samym uniemożliwiające dostęp do niego androgenom i wywołujące symptomy ich deficytu. Znajdują wykorzystanie w leczeniu hormonozależnego raka antygen.
Definicja Audiometr:
Co to jest aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu antygen.
Definicja ALCHEMIA:
Co to jest chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się niepowodzeniem, opracowano jednak sze­reg nowych metod antygen.
Definicja AUDIOGRAM:
Co to jest danych z badania audiometrycznego. Rezultat uzyskuje się łącząc ze sobą poszczególne punkty (próg słyszenia dla danej częstotliwości w dB), które tworzą krzywą progową przewodnictwa powietrznego i antygen.

Czym jest ANTYGEN znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: