Słownik aorta co to znaczy.
Definicja Aorta. Co to jest krwionośnego. Z lewą komorą serca jest połączona dzięki zastawki.

Czy przydatne?

Definicja Aorta

Co to znaczy Aorta: jest kluczowym pniem tętniczym ludzkiego układu krwionośnego. Z lewą komorą serca jest połączona dzięki zastawki aortalnej. Przebieg tętnicy głównej dzielimy na odcinek piersiowy i brzuszny. Część aorty znajdującą się w klatce piersiowej dzielimy na aortę wstępującą, łuk aorty i aortę zstępującą, która przebija mięsień przepony i przechodzi do jamy brzusznej (aorta brzuszna).
Na całym swoim przebiegu aorta oddaje liczne gałęzie. Od części wstępującej odchodzą tętnice wieńcowe, zaopatrujące mięsień sercowy. Od łuku aorty odchodzą przed wszystkim lewa tętnica szyjna wspólna i lewa tętnica podobojczykowa i pień ramienno - głowowy, który dzieli się na prawe tętnice podobojczykową i szyjną. Naczynia te zaopatrują w krew głowę i kończyny górne.
Od części zstępującej odchodzą miedzy innymi tętnice międzyżebrowe.
W odcinku brzusznym główne odgałęzienia aorty to pień trzewny, tętnice nerkowe, tętnice krezkowe. Naczynia te doprowadzają krew do wszystkich narządów jamy brzusznej (żołądek, śledziona, wątroba, trzustka, jelita itd). Aorta brzuszna dzieli się nareszcie na dwie tętnice biodrowe wspólne, których następne rozgałęzienia doprowadzają krew do narządów miednicy i do kończyn dolnych.
Na całym przebiegu szerokość aorty w różnych jej odcinkach waha się od 2 do 3 cm, jest zależna od wieku, wzrostu i płci. Liczne dolegliwości, w pierwszej kolejności nadciśnienie tętnicze i miażdżyca, prowadzą do patologicznych zmian aorty (spadek sprężystości, wydłużenie, poszerzenie, tętniaki). Patologie aorty mogą być także elementem wrodzonych wad serca albo być powiązane z chorobami genetycznymi
Definicja Arterioskleroza:
Co to jest miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek kierujące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku wieńcowym, siatkówce, nerkach aorta.
Definicja ACETYLOSALICYLOWY-KWAS:
Co to jest nazwa octanu kwasu salicylowego. Został zsyntetyzowany w 1897r. poprzez Felixa Hoffmanna - niemieckiego chemika, który pracował wówczas dla spółki chemicznej Frie­drich Bayer & Co. Kwas aorta.
Definicja ALLOMNEZJA:
Co to jest zafałszowanie prawdziwych wspomnień, poprzez zmianę ich treści, umiejscowienia w okresie aorta.
Definicja AZOTEMIA:
Co to jest podwyższenie we krwi poziomu związków azotu (amoniak, mocznik). Występuje w razie upośledzenia eliminacji związków azotu z organizmu w niewydolności nerek albo w rezultacie ich zwiększonej produkcji aorta.

Czym jest Aorta znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: