Słownik arefleksja co to znaczy.
Definicja AREFLEKSJA. Co to jest którejkolwiek części łuku odruchowego, czyli zarówno jego części.

Czy przydatne?

Definicja AREFLEKSJA

Co to znaczy Arefleksja: brak odruchów; pojawia się w rezultacie uszkodzenia którejkolwiek części łuku odruchowego, czyli zarówno jego części doprowadzającej (aferentnej), odprowadzającej (eferentnej) jak także odcinka ośrodkowego. A. wystąpi również w razie uszkodzenia receptora i efektora. Z uwagi na znaną lokalizację każdej części łuku odruchowego ocena w badaniu neurologicznym występowania albo nie odruchów, ich wzmożenia albo osłabienia i pojawienie się odruchów patologicznych jest pomocne w określeniu miejsca i stopnia uszkodzenia układu nerwowego. Ocena odruchów ze stwierdzeniem A. jest niezbędna dla potwierdzenia śmierci
Definicja ASPARAGINA:
Co to jest endogenny, amid kwasu asparaginowego albo kwasu amino bursztynowego; powszechny składnik białek. Odgrywa znaczną rolę w metabolicznych procesach układu nerwowego wpływając na stan umysłowy (spokój arefleksja.
Definicja ADDISON THOMAS:
Co to jest angielski doktor i anatom, w latach: 1820-1857 - doktor i wykładowca w Guy's Hospital w Londy­nie. Autor prac o zapaleniu płuc, gruźlicy. W 1849 r. opisał niedokrwistość złośliwą, używając nazwy arefleksja.
Definicja ADENINA:
Co to jest azotowych pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy innymi adenozynomonofosforan (AMP), adenozynodifosforan (ADP) i arefleksja.
Definicja Alergen:
Co to jest substancja wywołująca reakcje alergiczną arefleksja.

Czym jest AREFLEKSJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: