Słownik arszenik co to znaczy.
Definicja ARSZENIK. Co to jest rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i.

Czy przydatne?

Definicja ARSZENIK

Co to znaczy Arszenik: (As,03); zwyczajowa nazwa tlenku arsenu; jest białym, słabo rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i zasadach, jest toksyczny. Fakt, iż jest substancją bez smaku i zapachu o w miarę łatwej dostępności, decydował o częstym używaniu arszeniku jako trucizny. Nie miał jednak zbyt dużej skuteczności, a agonia trwała długo i powiązana była z cierpieniami. Przeważnie stosowaną jako trucizna postacią arszeniku jest trójtlenek arsenu. Dawka śmiertelna tego związku wynosi 200-300 mg. Symptomy pojawiają się pośrodku 30 min. i to są: skurcz krtani, zaburzenia połykania, piekący ból przewodu pokarmowego, wymioty, biegunka, odwodnienie, obrzęk płuc, niewydolność nerek i wątroby. Powstaje martwica błony śluzowej w narządach przewodu pokarmowego
Definicja ADENOZYNOTRIFOSFORAN:
Co to jest adenozynotrifosforowy; nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Powstaje w rezultacie fosforylacji oksydacyjnej i w reakcjach glikolizy w cyklu kwasu cy­trynowego z arszenik.
Definicja ASERTYWNOŚĆ:
Co to jest pozwalający na w przypadkach trudnych przeciwstawienie się i wypowiedzenie swych żądań wobec innych (na przykład uciszenie hałasującego sąsiada, zwrócenie uwagi chuliganowi demolującemu przystanek arszenik.
Definicja Automatyzm:
Co to jest druchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości arszenik.
Definicja ANABIOZA:
Co to jest utajonego charakteryzujący się maksymalnym ograniczeniem czynności życiowych w niedogodnych uwarunkowaniach środowiska. Po zmianie warunków na bardziej dogodne organizm może przejść w stan normalnej arszenik.

Czym jest ARSZENIK znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: