Słownik arszenik co to znaczy.
Definicja ARSZENIK. Co to jest rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i.

Czy przydatne?

Definicja ARSZENIK

Co to znaczy Arszenik: (As,03); zwyczajowa nazwa tlenku arsenu; jest białym, słabo rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i zasadach, jest toksyczny. Fakt, iż jest substancją bez smaku i zapachu o w miarę łatwej dostępności, decydował o częstym używaniu arszeniku jako trucizny. Nie miał jednak zbyt dużej skuteczności, a agonia trwała długo i powiązana była z cierpieniami. Przeważnie stosowaną jako trucizna postacią arszeniku jest trójtlenek arsenu. Dawka śmiertelna tego związku wynosi 200-300 mg. Symptomy pojawiają się pośrodku 30 min. i to są: skurcz krtani, zaburzenia połykania, piekący ból przewodu pokarmowego, wymioty, biegunka, odwodnienie, obrzęk płuc, niewydolność nerek i wątroby. Powstaje martwica błony śluzowej w narządach przewodu pokarmowego
Definicja AKLAZJA PRZYNASADOWA:
Co to jest dolegliwość cha­rakteryzująca się występowaniem mnogich wyrośli kostno-chrzęstnych w rejonie przynasad kości; schorzenie to prowadzi do defor­macji przynasad i w skutku skrócenia kości arszenik.
Definicja ACHONDROPLAZJA:
Co to jest chon-drodysplazja; dolegliwość dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana jest zaburzeniem rozwoju chrząstki, gdzie przyrost na długość jest słaby albo brakuje go zu­pełnie. W arszenik.
Definicja ADENOZYNOTRIFOSFORAN:
Co to jest adenozynotrifosforowy; nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Powstaje w rezultacie fosforylacji oksydacyjnej i w reakcjach glikolizy w cyklu kwasu cy­trynowego z arszenik.
Definicja ASKLEPIADES:
Co to jest przed naszą erą); grecki doktor i filozof, reformator medycyny starożytnej. Od około 90 r. przed naszą erą działał w Rzymie, stosował łatwe i naturalne środki lecznicze, jak: dieta, ruch, świeże arszenik.

Czym jest ARSZENIK znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: