Słownik arteria co to znaczy.
Definicja Arteria. Co to jest zobacz tętnica. Słownik Arteria znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Arteria

Co to znaczy Arteria: zobacz tętnica
Definicja Amputacja:
Co to jest odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części arteria.
Definicja ALCHEMIA:
Co to jest chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się niepowodzeniem, opracowano jednak sze­reg nowych metod arteria.
Definicja ACETYLOKOENZYM A:
Co to jest wspól­ny wytwór szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy acetylowej do koenzymu A. Acetylokoenzym A przenosi arteria.
Definicja ALIENACJA:
Co to jest więzi ze środowiskiem społecznym, charakterystycz­na dla sporych ośrodków miejskich w społe­czeństwach przemysłowych. Definicja alienacji wprowadzone zostało poprzez Georga Wilhel­ma Friedricha arteria.

Czym jest Arteria znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: