Słownik artrodeza co to znaczy.
Definicja ARTRODEZA. Co to jest zniesienie ruchów w stawie w następstwie łącznotkankowego.

Czy przydatne?

Definicja ARTRODEZA

Co to znaczy Artrodeza: zesztywnienie stawów; zupełne albo prawie zupełne zniesienie ruchów w stawie w następstwie łącznotkankowego,chrzestnego albo kostnego zrośnięcia się ze sobą powierzchni stawowych po pierwotnym albo wtórnym, ostrym albo przewlekłym procesie ropnym w stawie. Zesztywnienie kostne uważane jest za zupełne, albo niezupełne jeżeli istnieje ślad ruchu w stawie. Staw sztywny jest stawem niefizjologicznym, wypadniecie czynności jednego stawu powiększa zużycie stawów sąsiednich, które przejmują jego funkcję. Artrodeza może być rezultatem zamierzonych działań leczniczych, opierających na operacyjnym usztywnieniu stawu z użyciem łączników metalowych i przeszczepów kostnych. Działanie takie, po uzyskaniu zrostu kostnego, eliminuje choroby bólowe ze strony chorego stawu kosztem jego usztywnienia. Jest alternatywą endoprotezoplastyki
Definicja APLAZJA:
Co to jest narządu, które-go zawiązek istnieje (na przykład nerki) albo także kupiony zanik ekipy komórek. Przeważnie dotyczy komórek szpiku kostnego (aplazja szpiku) będących prekursorami przedmiotów artrodeza.
Definicja AMIMIA:
Co to jest strata umiejętności ruchów twarzy będąca następstwem pozapiramidowego upośledzenia motoryki. Regularnie towarzyszy akinezie i afazji i chorobie Parkinsona (twarz maskowata artrodeza.
Definicja ANAFILAKSJA:
Co to jest anafilaktyczny; zespół charakterystycznych objawów klinicznych wywołujący gwałtowną reakcję alergiczną typu I kierującą do aktywacji mastocytów i bazofilów, uwalniania z nich mediatorów i odpowiedzi artrodeza.
Definicja ANIZOKORIA:
Co to jest nierówność źrenic; przeważnie jest symptomem uszkodzenia nerwu okoruchowego albo wzrokowego (urazy, kiła, zespół Homera artrodeza.

Czym jest ARTRODEZA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: