Słownik artykulacja co to znaczy.
Definicja ARTYKULACJA. Co to jest struny głosowe) i mechanizm kształtowania dźwięków mowy ludzkiej.

Czy przydatne?

Definicja ARTYKULACJA

Co to znaczy ARTYKULACJA: ruchy narządów mowy (język, wargi, podniebienie miękkie, struny głosowe) i mechanizm kształtowania dźwięków mowy ludzkiej, dzięki części aparatu mowy (na który złożona jest aparat: oddechowy, fonacyj-ny, artykulacyjny). Artykulacja jest jednym z zasadniczych aspektów procesu wytwarzania głosek
Definicja ANTYPSYCHIATRIA:
Co to jest edukacji zaprzeczający istnieniu chorób psychicznych i potępiający terapię biologiczną tych chorób i jej instytucjonalny charakter. Wg antypsychiatrii, pacjenci placówek psychiatrycznych nie są artykulacja co znaczy.
Definicja ADENOZYNOMONOFOSFORAN:
Co to jest AMP), kwas adenozynomonofosforowy, kwas adenylowy; nukleotyd, który zawiera adeninę, rybozę i fosforan. W organizmie może ulec fosforylacji dając kolejno: ADP i ATP Wchodzi w skład różnych koenzymów artykulacja krzyżówka.
Definicja ANGIOKARDIOGRAFIA:
Co to jest zabieg mający na celu uwidocznienie żył, tętnic albo jam serca w obrazie rentgenowskim po podaniu środka cieniującego, pozwalający na ustalenie ich morfologii, schorzenia albo kierunku przepływu krwi artykulacja co to jest.
Definicja AKATYZJA:
Co to jest psychiczne charak­teryzujące się poczuciem niepokoju i lęku. Bazuje na tym, iż pacjent mimo ogólnego zu­bożenia ruchowego, odczuwa przymus cho­dzenia (nie może usiedzieć spokojnie na miejscu artykulacja słownik.

Czym jest ARTYKULACJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: