Słownik aspergiloza co to znaczy.
Definicja ASPERGILOZA. Co to jest spowodowana poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus (kropidlak.

Czy przydatne?

Definicja ASPERGILOZA

Co to znaczy Aspergiloza: kropidlakowica; zakażenie albo reakcja alergiczna spowodowana poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus (kropidlak). Postacie aspergilozy o największym znaczeniu to poważne infekcje płucne u pacjentów z obniżoną odpornością (na przykład u chorych na AIDS, leczonych chemioterapią albo poprzez dłuższy czas antybiotykami) i alergie. Pierwszymi symptomami zakażenia dróg oddechowych jest: kaszel, gorączka, bóle opłucnowe. W obrazie rtg płuc obserwuje się guzki, rozlane nacieki z cechami rozpadu. Bardzo istotną role w diagnostyce Aspergillus w płucach odgrywa tomografia komputerowa. Charakterystyczne w tym badaniu są zmiany ogniskowe w formie zacienienia otoczonego obłoczkiem. Rozpoznanie dolegliwości jest trudne z racji na spore rozpowszechnienie grzybów w środowisku. Wykrycie grzybni w plwocinie jest niewystarczające, niezbędne jest pobranie popłuczyn oskrzelowych, wykonanie biopsji poprzez oskrzelowej płuca i wykonanie z uzyskanego materiału hodowli grzybów. Badanie mikroskopowe wycinka jest pewnym potwierdzeniem dolegliwości. Szybkim testem diagnostycznym jest wykrycie antygenu Aspergillus w surowicy krwi. Grzybniak kropidlakowy to jest zbita masa grzybni kropidlaka, która rozwija się przeważnie w jamach pogruźliczych, jamach innego pochodzenia, rozstrzeniach oskrzeli. Dominującym symptomem zakażenia jest nawracające krwioplucie pojawiające się jako rezultat uszkodzenia naczyń w ścianach zakażonych jam. Niekiedy to są krwotoki zagrażające życiu chorego. W razie stwierdzanych pojedynczych zmian o charakterze grzybniaka z symptomami nawracających krwawień należy rozważyć leczenie chirurgiczne. U chorych z POCHP i obniżeniem odporności regularnie dochodzi do zakażenia Aspergillus, co pogarsza przebieg dolegliwości i rokowanie. Alergiczna aspergiloza oskrzelowo płucna - alergiczne zewnątrz-pochodne zapalenie pęcherzyków płucnych, występujące u chorych na dychawicę oskrzelową, przebiega w formie nacieków z komórek kwasochłonnych. We krwi stwierdza się wówczas przeciwciała przeciwgrzybicze klasy IgM i IgE. W rezultacie reakcji alergicznych dochodzi do skurczu oskrzeli i tworzenia się nacieków kwasochłonnych w tkankach. Towarzyszy im kaszel, duszność, wykrztuszanie brunatnej wydzieliny. Przebieg dolegliwości może być ostry, nawracający, o zmiennym umiejscowieniu, z pozostawieniem pasmowatych zwłóknień i obszarów niedodmy płuc. Zmiany mogą wolno postępować, szczególnie w zakażeniu grzybiczym rozstrzeni oskrzeli. Rozpoznanie aspergillozy oskrzelowo-płucnej oparte jest na następujących kryteriach: rozpoznana dychawica oskrzelowa, podwyższenie poziomu IgE, eozynofilia krwi obwodowej i nacieki eozynofilowe w płucach, dodatnie antygeny przeciwgrzybicze we krwi. Postać alergiczna aspergillozy wymaga stosowania sterydów i leków przeciwgrzybiczych
Definicja APOENZYM:
Co to jest enzymu, aktywny dopiero po połączeniu ze składnikiem niebiałkowym (koenzymem). Apoenzym decyduje o swoistości enzymu, a regularnie również o rodzaju reakcji na przykład dekarboksylację i aspergiloza.
Definicja ACHROMATYZM:
Co to jest choro­ba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w rezultacie upośledzenia funkcji czopków znajdujących się aspergiloza.
Definicja ALASTRINUM:
Co to jest ospa prawdziwa aspergiloza.
Definicja ANATOMIA:
Co to jest i kształcie żywego ustroju. Posługuje się jako sposobem badania rozcinaniem i dzieleniem organizmu na części, skąd także wzięła się nazwa. Celem anatomii jest zrozumienie budowy żywego, w pełni aspergiloza.

Czym jest ASPERGILOZA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: